HjemNettavisMannsForum i møte med NAV

MannsForum i møte med NAV

6 mai 2022 deltok Mannsforum i et møte med NAV, hos direktoratet i Oslo. Bakgrunnen var flerdelt:

  1. Hvordan bidragssystemet forvaltes slik at de er i motstrid med intensjonen om å legge til rette for samvær. 
  2. Hvordan NAV sin arbeidsfordeling mellom NAV og NAV Innkreving ikke fungerer for brukeren.
  3. Hvordan NAV sin saksbehandling medfører at folk kommer i stor gjeld og i siste ende kan føre til at regjeringens 0-visjon på selvmord ikke kan oppfylles. 

Opplevelsen på møte var ganske spesiell. Vi følte at representantene for NAV delte seg i to ulike grupper. En fra ledelsen som så utfordringene, og en gruppe av ressurser som jobber med fagfeltet til daglig og formentlig er det som utarbeider rundskriv, og svarer på henvendelser.

Hos den siste gruppen møtte vi ikke mye forståelse, og vi kan da også konstatere at nå nesten et år senere er situasjonen blitt enda verre. Vi har nå flere ganger sett klagesaker med behandlingstid opp mot 18 mnd. I denne perioden står ofte en av partene med en helt urimelig økonomisk situasjon, ofte med tvangstrekk som gjør at man ikke får tatt opp lån og derfor ikke kan etablere seg på nytt. Da bidragsregelverket ble innført var saksbehandlingstiden typisk to måneder.

På møtet opplevde vi sympati fra ledelsen, men lite sympati fra de som utformer og praktiserer regelverket i det daglige. Det siste så vi også da vi mottok referatet. På mange punkter later arbeids- og velferdsdirektoratet som at de ikke har innflytelse på hverken regelverket eller praktiseringen av dette. Likevel har MannsForum fulgt med på bidragsområdet også siden møtet og vi har opplevd ganske store endringer i rundskrivene uten at stortinget har vedtatt nye lover på feltet.

Eksempelvis har NAV nå gitt seg selv myndighet til å ilegge bostedsforelder bidrag hvis samværsforelder begår selvtekt og omsorgsunndragelse, og oppnår mer enn 50% samvær. Ved alt ekstra samvær er det klart og tydelig i forskriften at MER samvær ikke kan gi høyere bidrag. Men ved å endre i rundskrivet har NAV i løpet av det siste året gitt seg selv utvidet rettighet til å avkreve bidrag av bostedforelder.

Nav har også endret i rundskrivet slik at det ikke lenger er faste maksimalsatser for utgifter knyttet til konfirmasjon. Her anfører NAV at de ikke hadde dekning for tidligere praksis, men det gjenstår stadig å få svar på hva NAV har tenkt å gjøre i forhold til tidligere vedtak som er fattet på bakgrunn av de tidligere maksimalsatsene som det altså ikke fantes hjemmel for. 

MannsForum har sendt en egen henvendelse om dette.

MannsForum mottok etter møtet et eget referat skrevet av NAV, men vi opplevde at mange vesentlige punkter ikke var tatt med. Vi har derfor innsendt våre kommentarer til referatet, men har ikke fått tilbakemelding fra NAV på om kommentarene ville bli tilføyd eller vedlagt referatet.

Oppsummert opplever MannsForum at det ikke er gjort noen endring til det bedre, eller at direktoratet har tatt innspill til etterretning. Selv en så enkelt ting som at NAV skal legge ut på nett hvordan underholdskostnaden beregnes og hvorfor den avviker fra SIFO sine satser står fortsatt ugjort.

MannsForum tar derfor friheten til å presentere denne utregningen i et eget innlegg. MannsForum er rett og slett skuffet over direktoratets handlinger eller mangel på slike etter møtet, men vi kommer til å følge NAV tett i fremtiden.

Vi opplever også at hyppigheten av møter i brukerutvalget hvor MannsForum deltar sammen med F2F og Aleneforeldreforeningen er blitt ganske så redusert gjennom høsten og våren, men vi vil fortsette arbeidet, og tar gjerne mot innspill til emner som skal tas opp videre med NAV. 

  • Mer som dette:
  • NAV