HjemNettavisBlankt avslag på forespørsel til Bufdir

Blankt avslag på forespørsel til Bufdir

MannsForum ba i brev av 30. 06. 2020 om et møte med Likestillingsdirektoratet, som er underlagt Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir).

Etter å ha sendt en purring, har organisasjonen den 25. 09. 2020 fått svar fra Bufdir. Der henvises det blant annet til et møte som foregikk mellom Kulturdepartementet og MannsForum tidligere i vår, der en representant fra Bufdir også var til stede. Direktoratet mener de derfor ikke vil prioritere et nytt møte med MannsForum.

Men personen fra Bufdir som det refereres til i deres brev, jobbet med data. Det blir dermed helt feil å si at MannsForum har hatt et seriøst møte med Bufdir sitt Likestillingsdirektorat.

Dette lukter boikott!

Kritisk kjønnsubalanse i likestillingsforvaltningen

Svar på henvendelse med innspills og forespørsel om møte BUFDIR