HjemNettavisGratulerer med den internasjonale mannsdag i dag, den 19. november

Gratulerer med den internasjonale mannsdag i dag, den 19. november

Artikkelen ble først publisert på Facebook.

Gratulerer med den internasjonale mannsdag i dag, den 19. november. Nei det er ikke en spøk, så du kan tørke bort hånfliret først som sist..

Men lever vi ikke i et samfunn der det er menn som har makten, og er ikke hver dag en “mannsdag” der menn nyter sine privilegier bare fordi de er menn?!

Vel, se rundt deg når det gjelder maktposisjonene i samfunnet, så blir det tydelig at forestillingen om at det er menn som har makten er en sannhet med betydelige modifikasjoner.

Ja, det er fortsatt en stor overvekt av menn i topplederstillinger i næringslivet, så kan en diskutere hvorfor det er slik, jeg tror det først og fremst handler om at kvinner og menn har ulike prioriteringer og gjør ulike karrierevalg, noe som burde være ganske åpenlyst og ukontroversielt.

Ellers vil jeg hevde at menns makt i samfunnet på bekostning av kvinner hovedsakelig er en myte som har blitt et dogme i den offentlige samtalen.

Hvordan ellers forklare at vi har kvinnelig: statsminister, utenriksminister, finansminister, kultur og likestillingsminister og stortingspresident, i tillegg toppledere i kirke og organisasjonsliv. Når det gjelder likestillingsapparatet og kjønnsforskningen er kvinnedominansen komplett.

Så hvorfor er ikke enhver dag en mannsdag, der menn nyter sine privilegier bare fordi de er menn?! Fordi:

Hver dag opplever gutter å gå tapende ut i forhold til en skole der det er stor kvinnedominans og der forskning viser at gutter får dårligere karakterer enn jenter ganske enkelt fordi de er gutter.

Hver dag er det gutter og menn som tenker på å ta sitt eget liv, fordi de opplever å være tapere i samfunnet, i forhold til livsmestring, jobb og familieliv. Det er over dobbelt så mange menn som tar selvmord i forhold til kvinner i Norge.(I 2016 var det 614 selvmord i Norge, der 418 av disse var menn.).

Hver dag går menn på jobb i yrker der risikoen for ulykker og dødsfall er mye høyere enn i trygge offentlige stillinger der kvinner dominerer stort. 9 av 10 som dør i arbeidsrelaterte ulykker er menn.

Hver dag gjør menn grovarbeidet som er nødvendig for at samfunnet går rundt, gjennom fysisk krevende arbeid. F.eks. i den utskjelte oljenæringen der menn har sikret velstanden til Norge, en velstand som kvinner i større grad enn menn nyter godene av, i forhold til offentlige utbetalinger.

Hver dag er det fedre som kjemper for retten til samvær med sine egne barn, i et rettssystem som systematisk tar utgangspunkt i at det er kvinner som er best skikket som omsorgspersoner, og som behandler fedre som annenrangs foreldre.

Hver dag soner menn strengere fengselsstraffer enn kvinner, selv om forbrytelsen er den samme, ganske enkelt ut fra forestillingen om kvinners uskyld og menns skyld.

Hver dag er det menn som ikke våger å ta et oppgjør med en voldelig partner, fordi de vet at samfunnet latterliggjør menn som utsettes for partnervold.

Hver dag er det menn som rammes av at prostatakreft ikke får samme oppmerksomhet og prioriteringer som brystkreft, til tross for at det er flere menn som rammes og dør av prostatakreft enn det er kvinner som dør av brystkreft. Menn som i utgangspunktet oppsøker lege sjeldnere enn kvinner, blir heller ikke innkalt til rutinemessig kontroller, i motsetning til kvinner.

Hver dag er det menn som rammes av at samfunnet overser at menn er overrepresentert på de fleste taper- statistikkene, men fokuserer ensidig på toppen av samfunnet og et monomant fokus i media på underrepresentasjon av kvinner.

Hver dag er det derfor menn som taper på at samfunnet betrakter likestilling som en kvinnesak og overser at menn også kan oppleve diskriminering. Dette kommer eksplisitt og ironisk nok til uttrykk gjennom en likestillingslov der en setter kvinner i særstilling. En lov som en lang rekke likestillingsministere har vært for feige til å gjøre kjønnsnøytral.

Derfor trengs det en egen mannsdag, for at vi en dag i året kan minnes om at likestilling ikke burde være ensbetydende med kvinnesak og kampen mot diskriminering av kvinner. Likestilling og kampen mot diskriminering må omfatte begge kjønn, hvis ikke er det ikke likestilling, rett og slett!

Om du vil kalle dette for syting, så får du bare gjøre det, I couldn`t give a damn!

 

Ivar Bu Larssen