Hvordan kjønnsamtalen kan rettes opp

Jeg har hevdet at samtalen vår om kjønn er skjev og lite virkelighetsforankret