HjemMenn og helseVil du delta i spørreundersøkelse om samlivsbrudd og psykisk helse?

Vil du delta i spørreundersøkelse om samlivsbrudd og psykisk helse?

Det trengs mer kunnskap om samlivsbrudd, og forholdet mellom psykisk helse og samarbeidssituasjonen om felles barn. Besvar undersøkelsen her (ca 8 minutter). Undersøkelsen er anonym.

Gå til undersøkelsen her

Hjelp oss med å svare på denne spørreundersøkelsen slik at vi får mer kunnskap om hvordan mennesker har det når de går igjennom et samlivsbrudd. Vi ønsker også å kartlegge sammenhenger mellom foreldres livskvalitet og psykisk helse, basert på samarbeidssituasjonen om felles barn i samlivsbruddet. Vi mener det særlig mangler kunnskap om menns livssituasjon etter samlivsbrudd, men ønsker også svar fra kvinner om deres livssituasjon.

Undersøkelsen er anonym, hvilket sikrer at besvarelsene ikke kan kobles til den enkelte respondent eller IP-adresser. Dette gjelder for alle SurveyXact-brukere uavhengig av hvilken tilgang/brukerrolle vedkommende har, samt for SurveyXact sine medarbeidere og supporttjeneste. 

Spørreundersøkelsen er i regi av MannsForum, og ført i pennen av prof. emeritus Eivind Meland og psykiater Dag Furuholmen. 


Undersøkelsen tar ca 8 minutter. Takk for at du tar deg tid!