NøkkelordKjønnsubalanse

Nøkkelord:Kjønnsubalanse

Feminismen har monopol på kjønnsforskningen

En av den feministiske bevegelsens største fordeler er dens de facto monopol på kjønnsforskningen. Fordi så godt som all kjønnsforskning er feministisk orientert

Enda en tekst om håpløse gutter

Da flyter det forbi enda en tekst. Om håpløse gutter. Skrevet av en håpefull og smilende jente, og levert av statskanalen

Mannsforum ber likestillingsdirektoratet engasjere seg

I kjønnsdiskriminering mot menn og fedre

Ber ministeren om særbehandling av menn

MannsForum ber forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim om positiv særbehandling av menn for å bedre kjønnsbalansen på kjønnssensitive utdanninger. [email protected] Kvinner utgjør i dag det store...

Mannsforums brev til kunnskapsminister Guri Melby

Mannsforum ber om effektive tiltak for å redusere den kritiske kjønnsubalansen i skolen og øke andelen mannlige lærere

Alvorlig kjønnsubalanse i høyere utdanning

Også menn må positivt særbehandles for å bedre kjønnsbalansen

Likestillingsombudet sover på vakt

Likestillingsombudet påstår i et intervju i DN at hun ikke har fått saker fra menn som mener seg diskriminert. MannsForum har i brev, møter og e-poster over mange år informert ombudet om omfattende diskriminering av menn

Guttekrisa på norsk

Guttekrisa handler om fire hovedområder der guttene våre møter utfordringer.

Kjønnsforskningens likestillingsproblem

Norsk kjønnsforskning har et seriøst likestillingsproblem.

Sigurd fåkke pult – en støtteerklæring til unge menn

Sigurds jakt etter et ligg er underholdning på TV

Menns likestillings-utfordringer i Norge

Psykiater Dag Furuholmen vurderer situasjonen for gutter og menn i Norge i dag.

Morgenbladet – Tegnet for krise er satt sammen av tegnet for...

Det kinesiske tegnet på krise sies å være sammensatt av tegnene for fare og mulighet. Jeg håper Morgenbladet benytter seg av nye muligheter.

Brennpunkt kjønnskampen

MannsForum deltok også i Brennpunkt 8. mai og er med å sette menns stemme i likestillingsdebatten. Norges ambisjon er å være verdens beste land for likestilling, men har vi glemt noe på veien?

NØKKELORD