NøkkelordMinoriteter

Nøkkelord:Minoriteter

En flerkulturell skilsmisse

Å bli krevd dobbelt økonomisk oppgjør for samme skilsmisse, er et problem for mange menn med minoritetsbakgrunn

Voldsutsatte minoritetsmenn

Studien om minoritetsmenn utsatt for vold i nære relasjoner viser hvordan minoritetsmenn har egne utfordringer og behov, både som mann og som minoritet i Norge.

NØKKELORD