Ut mot Høyre-tiltak mot kreft:
Mener prostata-screening av menn gjør mer skade enn nytte

Professor Eivind Meland er ikke begeistret for Høyres vedtak om å innføre screening av prostata for å oppdage kreftformen tidlig. Han får støtte fra Kreftforeningen på at screening kan redusere livskvaliteten din. Hvert år konstateres prostatakreft hos 5000 menn. Halvparten av dem som får diagnosen, er passert 70 år. 952 menn dør hvert år av … Continue reading Ut mot Høyre-tiltak mot kreft:
Mener prostata-screening av menn gjør mer skade enn nytte