MannsForum er Norges største medlemsbaserte likestillingsorganisasjon med fokus på gutter, fedre og menn

Medlemskapet koster 200,- pr år

Foreningen er åpen både for kvinner og menn

Vi er en ideell organisasjon og pengene går i sin helhet til å arbeide med våre saker

Redaksjonen Mannsforum

Opptatt av likestilling for begge kjønn?

Vi finner oss ikke lengre i at gutter, menn og fedres utfordringer børstes under teppet. Vi arbeider for at menn skal ha en tydelig stemme, og for at menns problemer tas på alvor i samfunnsdebatten og av politikere.

Opptatt av at fedre diskrimineres i barnefordelingssaker?

Vi driver lobbyvirksomhet rettet mot politikere, departementer og media, vi er en høringsinstans for viktige lovendringer. Vi arbeider for at den nye barneloven skal bli mindre konfliktskapende og gi barn rett til å ha begge sine foreldre, også etter et samlivsbrudd.

Ønsker du støtte og råd av menn som har vært igjennom det samme?

Vi er over 1000 medlemmer med mye personlige erfaringer og sterke historier. Mange har vært igjennom samlivsbrudd, erfaring med å miste kontakt med barna sine, blitt urettferdig behandlet av det offentlige fordi du er mann, eller opplevd falske anklager fra en motpart som strategisk posisjonerer seg til en barnefordelingssak.

Nyskilt og trenger et konstruktivt og inkluderende miljø?

Vi er her for deg! Her finner du et hyggelig og inkluderende miljø med støtte og forståelse, et levende miljø og masse engasjement for saken men også for hverandre. Et forum hvor man kan diskutere de tingene som omgangskretsen din sannsynligvis kvier seg for å involvere seg i.

Opptatt av at likestillingsdebatten er for ensidig og aggressiv?

Norge trenge en bredere likestillingsdebatt med mindre hat mot de som våger å utfordre med nye perspektiver. Vi må ha tall og fakta på bordet, ikke flere myter og sinne. Vi trenger mer kunnskap om menns utfordringer og vi trenger en ny solidaritet og fokus på gutter og menn.

Opptatt av menn som faller utenfor samfunnet?

En stor og voksende gruppe menn finner ikke lengre sin plass i samfunnet og faller helt utenfor både samliv, barn, karriere og utdanning. Nesten hver fjerde mann i Norge er barnløs ved fylte 45 år. Én av fem gutter fullfører ikke videregående skole, og unge menn mellom 18 og 29 år er den vokser raskest gruppen uføre i dag. La oss gjøre noe!

Medlemskapet koster 200,- pr år.

Gutters oppvekstvilkår

Gutta må ta seg sammen slo Utdanningsminister Jan Tore Sanner fast i NRKs nyhetssending etter at tre 14 år gamle jenter fikk stor oppmerksomhet for en kronikk om verbal seksuell trakassering i skolegården. Og unge gutter i dag virker godt kjent med denne type negative holdninger om seg selv som gutter.