Nytt mannsutvalg er klart – dette skal de jobbe med

Anette Trettebergstuen hadde i dag pressekonferanse hvor hun presenterte det nye Mannsutvalget.

Gjør hva de kan for å unngå gruppesøksmålet

Etter flere utsettelser, leverte endelig staten den 31. august sitt tilsvar til MannsForums gruppesøksmål. Her argumenteres det tungt om hvorfor søksmålet bør forkastes av...

Endelig et likestillingsbarometer med mannsperspektiv

Statistisk sentralbyrået og Likestillingsdirektoratet håndplukker tall til sine likestillingsbarometre som har et ensidig kvinneperspektiv

Samværssabotasje og barnebidrag: MannsForum svarer NAV-ansatt

NAV-ansatt hevder i leserinnlegg at NAV slett ikke premierer samværssabotasje. Nå får vedkommende skarpt tilsvar av MannsForum. Hevder TV2 er unyansert "Kort sagt: det er i...

MannsForum varsler gruppesøksmål mot staten i bidragsskandalen

Organisasjonens leder, Arne Børke, avslører i kveld på TV2 at organisasjonen jobber for å reise et gruppesøksmål mot staten. Det er advokatfirmaet Sølverud som på...

Mannsforum varsler stortinget

Mangel på interesse fra regjeringens side for gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer provoserer MannsForum. Styret har derfor funnet det nødvendig å informere...

FN Rapport 2021

I samråd med nordiske børn og fædre organisationer er der afleveret rapport til FN om lige muligheder i Norden. FN er anbefalet en ny...

Samværssabotasje: – Vi ser et skifte i fokus og stemning

MannsForum knyttet forhåpninger til utredning om ny barnelov, men ble skuffet. Nå øynes det likevel håp. Flere partier ser ut til å se problematikken...

Vanlig samværsrett: “I trygge og rolige omgivelser”

"Terjes" opplevelse av hvordan mor arrangerer samværet hans i "trygge og rolige omgivelser", på rettens ordre.

Myten om at delt bosted krever ekstra godt samarbeid

Er det faktisk slik at delt bosted krever foreldre med spesielle samarbeidsevner?

International conference on boys men and fathers life and gender equality challenges

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BOYS, MEN AND FATHERS LIFE AND GENDER EQUALITY CHALLENGES 2019. KULTURHUSET OSLO, TUESDAY 19 NOVEMBER KL 0930 – 1630/1830

2019 – Seminar om barns grunnleggende behov ved samlivsbrudd og delt bosted

Barneloven satt i et Skandinavisk perspektiv. Seminar om barns grunnleggende behov og delt bosted. Torsdag 21. mars 2019 på Litteraturhuset

2017 – MannsForums høringsnotat om endringer i barneloven

Forslag til ny barnelov oppfyller ikke målsetningene om å likestille foreldrene som omsorgspersoner og å sikre barnets rett til kontakt med begge foreldre

2016 – Svar på henvendelsen din spørsmål – stillingsannonse

Svar på henvendelsen din - spørsmål til stillingsannonse. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-posten din av 8. november 2016. Du viser til en stillingsannonse der Barneombudet søker etter medarbeidere. Du spør blant annet om Barneombudet bryter likestillingsloven når de ikke oppfordrer menn til å søke på denne stillingen.

2016 – Strandbakken utvalgets konklusjoner

VEDR. ENDRINGER I BARNELOVEN OG BRUK AV STRANDBAKKEN UTVALGETS KONKLUSJONER 2008 BUFDIR har i høringssvar til forslag om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (2015) valgt å følge Strandbakken utvalgets konklusjoner fra 2008

2016 – MannsForum uttalelse

ET LITE SKRITT I RIKTIG RETNING, MEN IKKE LANGT NOK; MORSPRESUMSJONEN OG DISKRIMINERINGEN AV FAR VIL FORTSETTE

2016 – Høringsuttalelse – Felles likestillings- og diskrimineringslov

40 års kvinnefokus i likestillingspolitikken har skapt nye forskjeller. Over 100 års kvinnekamp for likestilling har gitt resultater, og kvinner er nå likestilt med menn med hensyn til både likeverd, rettigheter og muligheter.

2016 – Likestillingsindikatorer

MannsForum har tidligere vært i kontakt med Bufdir og SSB og stilt seg kritiske over den skjeve innretningen på dagens likestillingsindikatorer. Likestillingsindikatorene er ensidig innrettet etter et kvinneperspektiv, og gir en skjev fremstilling av realitetene

2016 – Feil i BUFDIR brosjyre om delt omsorg

Vi er blitt gjort kjent med BUFdirs brosjyre ”barnets beste ved samlivsbrudd”. Brosjyren anbefaler med en rekke forbehold en gradvis tilvenning til a være sammen med far og enda mer forsiktighet med overnatting før to-tre.

2015 – Forskrift om fostringstilskot

Forslag til endring og harmonisering av § 9.2 i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot i samsvar med barnelovens § 66.

2015 – Likestilt foreldreskap

FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN FOR Å FREMME LIKESTILT FORELDRESKAP; HØRINGSUTTALELSE FRA MANNSFORUM

2014 – Innspill til ny likestillingslov

Over 100 års kvinnekamp for likestilling har gitt resultater, og kvinner er nå likestilt med menn med hensyn til både rettigheter, plikter og muligheter. De siste 40 år har det imidlertid i likestillingens navn blitt innført en kvinnepresumsjon i likestillingspolitikken i tillegg til kvinnepresumsjonen i barne- og familiepolitikken. Dette gjelder særlig likestillingsloven som i sin formålsparagraf (§ 1) favoriserer kvinner foran menn: ”Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling”.

2013 – Høringsuttalelse fra MannsForum til NOU 2012

POLITIKK FOR LIKESTILLING; LIKESTILLINGSUTVALGETS UTREDNING OG INNSTILLING;
10,951FansLik
1,482FølgereFølg
spot_img
- Advertisement - spot_img