HjemNettavisMannsforums kvinnepris 2020 tildeles ANKI GERHARDSEN

Mannsforums kvinnepris 2020 tildeles ANKI GERHARDSEN

MANNSFORUMS KVINNEPRIS FOR 2020 TILDELES

ANKI GERHARDSEN

For hennes modige og balanserte stemme i kultur- og likestillingsdebatten. I motsetning til mange andre journalister og samfunnsdebattanter viser hun en positiv og empatisk holdning til gutter, menn og fedre, og forståelse for deres særlige livs- og likestillingsutfordringer i et feministisk preget samfunn. Anki Gerhardsen viser en uvanlig kritisk distanse til etablerte politisk korrekte myter om patriarkatsamfunnet, og misbruken av kvinnelig offermakt i kjønnspolitikken.

Anki Gerhardsen er utdannet innen journalistikk, teater, kunstkritikk og kulturformidling. Hun har en lang og allsidig praksis med ulike engasjementer og roller, og belønnet med kritikerstipend fra Fritt Ord og pressepriser. Hun utviklet og igangsatt debattkonseptet Kritisk Punkt med formål å etablere en arena for offentlig debatt der målet er å synliggjøre kunstens samfunnskritiske ytringer gjennom tematiske debatter. Tema for en av debattene var om mannsrollen: «Går det an å være MANN i 2016»? Hun i dag selvstendig næringsdrivende med ulike oppdrag og bl.a. fast spaltist i Aftenpostens Medierevisjon, medlem av Ytringskommisjonen, og prosjektleder for debattforumet Lystring ved Nord Universitet/Nordlandsforskning. I et debattinnlegg i Aftenposten Meninger kom hun f.eks. med følgende høyst relevante spørsmål:

«Hvorfor ringer ikke Aftenposten eller NRK eller Vårt land til alle sentrene for kjønnsforskning og spør alle kvinnene som jobber der hvor mye tid de egentlig bruker på menn?» «Opp mot tre ganger så mange menn som kvinner tar sitt liv»

Anki Gerhardsen fremstår med sitt samfunnsengasjement og sin humanistiske holdning til likeverd mellom kjønnene som et godt eksempel for andre samfunnsdebattanter, av begge kjønn, og er en verdig vinner av MannsForums Kvinnepris 2020.

MannsForums jury/styre 19.november 2020