HjemMannsforums priserUtdeling av Mannsforums likestillingspriser i 2022

Utdeling av Mannsforums likestillingspriser i 2022

Mannsforums likestillingspris for kvinner i 2022 tildeles Åslaug Sem-Jacobsen

For sitt arbeid for å likestille mødre og fedre som omsorgspersoner.

Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen har som familiepolitisk talsperson jobbet aktivt for at Senterpartiet i sitt partiprogram ønsker å likestille foreldre juridisk ved å gjøre delt bosted til hoved-regel i barneloven. Sem-Jacobsen har også vært en av de tydeligste stemmene både på Stortinget og i media for å sette fokus på samværssabotasje og omfanget av dette. Hun viser et oppriktig engasjement for både barnas beste og reell likestilling for begge kjønn, og viser en åpen, nysgjerrig og kunnskapsbasert tilnærming til hva som er best for barn flest i dagens familiepolitikk. Arbeidet med ny barnelov er fortsatt ikke avsluttet, og Sem-Jacobsen har ikke bare vært, men vil også fremover være en viktig stemme for barn, og spesielt de som vokser opp med foreldre som ikke bor sammen.

Åslaug Sem-Jacobsen er en verdig vinner av MannsForums Kvinnepris 2022

Mannsforums likestillingspris for menn i 2022 tildeles Paulo Chavarria.

For sitt arbeid med dokumentarfilm «Den brysomme far».

Paulo skildrer erfaringer med sin egen far, og setter i dokumentarform et kritisk søkelys på barneloven i Norge. Slik skildrer Chavarria en nær personlig opplevelse på den ene siden, og fedres møte med Nav, familievernkontor og i rettsvesenet på den andre. Dokumentarfilmen «Den brysomme far» har vært en lang reise, og Chavarria har møt mange stengte dører, motstand og skepsis. Distribusjon av dokumentaren har heller ikke vært enkel, men filmen har nylig fått hederlig omtale på en filmfestival i Mexico. «Den brysomme far» har satt et kritisk blikk på dagens barne- og familiepolitikk i Norge, og viser en bit av Norge få ante fantes.

Paulo Chavarria er en verdig vinner av MannsForums mannspris i 2022.

Teksten til prisene ble skrevet av to forskjellige personer; Paulo Chavarrias orginale pristekst var mye lengre og ble kortet ned for å tilpasses pristeksten til Åslaug Sem-Jacobsen. Da det kan være av interesse legges Paulo Chavarrias orginale pristekst ut her:

Mannsprisen 2022 tildeles Paulo Chavarria

Paulo Chavarria tildeles mannsprisen for å ha gitt barn og fedre etter samlivsbrudd en stemme i den offentlige debatten med dokumentarfilmen om barneloven «Den brysomme far». 15.mars 2022 kom endelig en dokumentar som satt et kritisk søkelys på barneloven i Norge. Paulo Chavarria er mannen bak denne dokumentaren og en verdig vinner av mannsprisen.

Dokumentaren «Den brysomme far» viser en bit av Norge mange ikke aner finnes, men som få orker å berøre: 26 000 – 46 000 barn i Norge mangler kontakt med far etter samlivsbrudd og barns manglende rett til kontakt med far. Historiene Paulo formidler i dokumentaren sammen med egne erfaringer fra hans far belyser dette på en nær personlig måte samtidig som dokumentaren går dypere inn i strukturelle utfordringer ved. Dokumentaren gir et unikt innblikk i mange fedres møte med systemet som feks på familievernkontor og i rettsaker.

Paulo er en ekstra verdig vinner fordi han over lang tid har jobbet med dokumentaren og aldri har gitt opp. Dokumentaren har vært en lang reise og Paulo møtte mange stengte dører da han skulle lage dokumentaren. Paulo begynte allerede i 2015 men han måtte gjennom tre forskjellige produsenter som en etter en droppet prosjektet. Et av selskapene han samarbeidet med gikk konkurs og Paulo måtte kjempe for å få tilbake rettighetene til eget prosjekt ut av selskapet for å kunne gå videre. Etter dette ble en av de siste produsentene mer og mer usikre på prosjektet. Da bestemte Paulo seg for å produsere prosjektet selv og ble da ansvarlig for finansiering, søknadsskriving og styringen av prosjektet. Alt dette mens han møtte motstand og skepsis fra flere hold og en generell avvisende tone fra organisasjoner som har vært imot delt bosted og fra folk i maktposisjoner.
Distribusjon av dokumentaren var heller ikke lett da ingen av de store TV kanalene våget å vise dokumentaren klarte Chavarria likevel å få ut dokumentaren hos Altibox og han har aktivt jobbet for å få filmen vist på festivaler både i Norge og internasjonalt. Nylig har filmen hans fått hederlig omtale på en filmfestival i Mexico.


I arbeidet med dokumentaren har Chavarria måttet håndtere krevende etiske problemstillinger som barns rett til anonymisering som han på mesterlig vis har klart å balansere uten å svikte i samfunnsoppdraget sitt. Uten dette arbeidet kunne denne filmen aldri sett dagens lys.

Paulo har med andre ord fylt større sko med å ta et samfunnsansvar der pressens samfunnsrolle delvis har sviktet. Endelig fikk vi en sårt etterlengtet dokumentar om barneloven. Der andre i pressen vegret seg våget Paulo. En kjerneoppgave i pressens eller en dokumentarskapers samfunnsrolle er å ivareta viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen og dokumentarsjangeren har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, jfr punkt 1.2 i vær varsom plakaten. Dette gjelder også barn og fedre som opplever samlivsbrudd. Paulo har med dokumentaren gitt de glemte barna som mister kontakt med far eller mor en stemme. De glemte fedrene som må kjempe for å se barna sine. Dokumentaren til Paulo har på en veldig nær og balansert måte løftet dette perspektivet inn i familie- og likestillingsdebatten. Paulo er den første dokumentarskaperen som for alvor med en dokumentar om barneloven har ivaretatt og løftet pressens og dokumentarfilmens samfunnsrolle med informasjon, debatt og samfunnskritikk av dagens barne- og familiepolitikk i Norge og hvordan dette rammer tusenvis av barn, fedre og mødre. 

Paulo kan være stolt av dette arbeidet. Gjennom mannsprisen vil vi takke Paulo på vegne av norske menn, gutter og fedre. Gjennom mannsprisen vil vi takke Paulo på vegne av norske menn, gutter og fedre. Det er forhåpentligvis noe han om 10-20 år med stor stolthet kan se tilbake på, se seg selv i speilet og si: «Jeg var der og gjorde jobben min som dokumentarskaper og var samfunnsansvaret mitt bevisst. Jeg stilte de kritiske spørsmålene til politikerne og skapte debatt i samfunnet. Jeg var med å gi barn og fedre som opplever samlivsbrudd en stemme i offentlighet.»

Paulo Chavarria er født og oppvokst i Costa Rica der han studerte film. I 2002 kom han til Norge og tok en mastergrad i manus for dokumentar og etablerte seg etterhvert i Bergen. Han er far til fire gutter og har regissert og skrevet tre dokumentarserier som som har blir visst i NRK og i mer enn 25 land.