HjemNettavisMannsprisen 2021: Omar Mekki for Guttas Campus

Mannsprisen 2021:
Omar Mekki for Guttas Campus

Hovedmålet er klart. Å støtte gutters faglige og sosiale utvikling og å styrke deres forutsetninger for å mestre livet og fullføre videregående skole. Det er et engasjement som fortjener oppmerksomhet.

– Jeg deler gleden over å ha fått Mannsprisen med alle gode medarbeidere i “Guttas Campus”. Særlig de fire som var med og dro det hele i gang fra starten. Uten innsatsen til Magne Raundalen og Per Tronsmo, samt drahjelp fra Svenning Torp og Marco Elsafadi, hadde vi aldri hatt noe “Guttas Campus”.  For ikke å glemme Eivind Astrup, som hadde troen på oss, etablerte selskapet som et ideelt AS gjennom sin stiftelse, betalte inn egenkapitalen og siden har støttet opp økonomisk og strategisk, sier en glad prisvinner i forbindelse med MannsForums prisutdeling.

Guttas Campus har med andre ord helt fra starten vært et stort dugnadsprosjekt. Omar Mekki og “Guttas Campus” stakk altså av med årets Mannspris fra MannsForum, som ble utdelt fredag 19. november – på selveste mannsdagen

Utfordrer – og heier på

“Guttas Campus” er en to ukers intensiv læringscamp for gutter som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker å styrke seg faglig, personlig og sosialt før de begynner på videregående skole. 

– Vi jobber intensivt med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. Og like mye med personlig utvikling, gjennom arbeid med syv karakterstyrker. Disse er selvkontroll, sosial kompetanse, viljestyrke, takknemlighet, nysgjerrighet, optimisme og engasjement. Vi ser at kombinasjonen mellom faglig jobbing og personlig utvikling har stor effekt, forteller Omar Mekki. 

Det er et omfattende opplegg de heldige gutta i campusen får være med på. Utvalgte lærere og veiledere deltar på campen. De møter guttene med forutsigbarhet, tydelige grenser og masse omsorg. 

– Guttene skal føle seg utfordret, men også heiet på hele veien mot sine viktige mål. Etter campen blir guttene fulgt opp med gruppementoring to ganger i måneden gjennom året i 10. klasse og én gang i måneden første halvår på videregående skole. På mentorsentrene skal vi hjelpe guttene med å opprettholde og videreutvikle det de lærte om både fag og karakterstyrker på campen. Mentorsentrene er bemannet av staben i “Guttas Campus”, forklarer Mekki videre. 

Nytenkende og ivaretagende

I MannsForums begrunnelse for utdelingen av organisasjonens Mannspris, legges det vekt på at “Guttas Campus” er et nytenkende tilbud for skoletrette gutter som står i fare for å falle ut av skolen. Ungdom som faller ut av skolen uten fullført utdannelse er et stort og voksende samfunnsproblem. Det betyr en vanskelig situasjon for hver enkelt. Statistikken viser at langt flere gutter enn jenter faller av videregående skole.

“Omar Mekki får MannsForums Mannspris 2021 for sitt lange engasjement for elever som ikke passer inn i A4-skolen, for sitt arbeid med å løfte guttenes interesse og innsats på videregående skole og videre i livet, og for sin innsats med å etablere Guttas Campus i Norge – inspirert av positive erfaringer fra det danske Drengeakademiet. Omar Mekki og foreningen Guttas Campus fremstår med sin forbilledlige innsats for utsatte gutter som et godt eksempel for andre menn og sosiale organisasjoner, og er en verdig vinner av MannsForums Mannspris 2021”, står det å lese på Mekkis diplom fra mannsdagen og prisutdelingen.

Vil være enda mer til stede

Å følge opp gutter som har vært i ferd med å gi litt opp, krever definitivt sitt.

– Det mest utfordrende er å få til og følge opp gutter med store behov etter campen. Selv om vi når frem til mange gjennom samlingene på mentorsenteret annen hver uke, skulle vi gjerne brukt mer tid til å følge opp enkeltgutter. Men ressursene våre strekker ikke til. Utover mentorsentersamlingene kan vi følge opp enkeltgutter noen timer, men ikke så mye som vi hadde ønsket, forteller Mekki og legger til: 

– Nå ønsker vi å etablere minst en 50% stilling til en person som kunne blitt en veileder for enkeltgutter og et bindeledd mellom gutt, foreldre og skolen. Sponsorer og støttespillere har hittil stilt opp med nødvendige ressurser for  “Guttas Campus”, men for å innfri våre ambisjoner om videre utvikling er det behov for mer midler.  

Mekki er likevel ikke i tvil om at hva som er aller mest positivt ved arbeidet: 

– Det beste har vært å se en fantastisk utvikling hos mange av guttene som nærmest hadde gitt opp skolen, og å se at endringen for mange varer gjennom hele 10. klasse og inn i videregående skole, sier han.

Full fres: Omar Mekki er involvert på alle vis, både med hode og hjerte, i “Guttas Campus”. (Foto: Trude Brun Wilhelmsen)

Lett å se verdien

Det er alltid utfordrende å starte nye prosjekter. Men “Guttas Campus” har fått god støtte fra mange hold helt fra starten, avslører den daglige lederen. Guttas Campus er i dag et stort nettverk og spleiselag mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Bedrifter, stiftelser og enkeltpersoner har bidratt. En viktig støttespiller er NAV, som ser betydningen av at gutta fullfører skolen og kommer seg i jobb. 

– «Alle» ser utfordringene med ungdom som ikke fullfører sin utdannelse, og mange har hatt lyst å bidra. Statistikken er også klar på at det er flere gutter enn jenter som ikke fullfører videregående skole. Det har heller ikke vært vanskelig å få folk til å jobbe på camp, selv om det betyr knallhard jobbing sent og tidlig i to uker, avslører Omar Mekki. 

Snart skal Mekki og resten av gjengen bak “Guttas Campus” møtes for å finne ut hvor veien skal gå videre. 

– Styret vårt skal ha en strategisamling i januar. Der skal vi stake opp kursen framover. Vi ønsker at våre idéer og modeller skal spres til den vanlige skolen. Blant annet er vi i gang med noen pilotskoler som prøver ut arbeidet med karakterstyrker på hele skolen; til både gutter og jenter. Dette arbeidet skal evalueres til våren. Vi sprer gjerne det glade budskap til flere hvis dette blir vellykket. 

Det er med andre ord mye spennende på gang hos “Guttas Campus”!

Vil du leser mer om “Guttas Campus” eller støtte prosjektet? Ta en titt på organisasjonens hjemmesider.