HjemNettavisPolitikerne har sviktet barna som blir kidnappet

Politikerne har sviktet barna som blir kidnappet

I en artikkel i Nettavisen 18.09.19 uttaler styremedlem og leder i Barnelovsgruppen Henrik Hammerhei Slevigen seg om Fredrik-saken. Han setter fokus på at vi har en lignende dynamikk også for mange saker her i Norge.

Det finnes tilfeller hvor NAV krever høyere bidrag når barnet holdes borte fra samvær uten at det er grunnlag for det og en domstol har bestemt at det skal være samvær. NAV systemet legger opp til skjevhetene mellom foreldrene. NAV tilbyr en rekke stønader til den forelderen som barnet bor mest hos. Dette fører i mange tilfeller til at foreldre ikke ønsker delt bosted av økonomiske årsaker, at konfliktnivået øker, at flere mødre jobber mindre(se kriteriene for overgangsstønad), og at fedre får trangere økonomi pga barnebidrag. I dag er ca 91% av bidragsmottakere mødre. Til syvende og sist går det utover barna. Kvinner utgjør også 95 % av de som mottar stønader i følge NAV sin statistikk.

Slevigen poengterer at samværssabotasje premieres også i de tilfeller der barnet ikke blir tatt ut av Norge, men forhindres fra samvær mens både mor, far og barn er i Norge.”

Les hele artikkelen her hos Nettavisen