HjemPolitiske innspill2014 - Innspill til ny likestillingslov

2014 – Innspill til ny likestillingslov

Over 100 års kvinnekamp for likestilling har gitt resultater, og kvinner er nå likestilt med menn med hensyn til både rettigheter, plikter og muligheter. De siste 40 år har det imidlertid i likestillingens navn blitt innført en kvinnepresumsjon i likestillingspolitikken i tillegg til kvinnepresumsjonen i barne- og familiepolitikken. Dette gjelder særlig likestillingsloven som i sin formålsparagraf (§ 1) favoriserer kvinner foran menn: ”Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling”.

Last ned som pdf