STØTT SAKEN MOT NAV OM SAMVÆRSFRADAG

  303
  Bidragsskandalen

  MannsForum fikk tilbake i desember 2020 sammen med TV2 3 jussprofessorer til å gå gjennom det juridiske grunnlag for at NAV øker barnebidrag når det utføres samværssabotasje. Jussprofessorerne var tydelige på at NAV ikke har grunnlag for dette i loven, når man sammenholder lovens ordlyd med lovforarbeidene

  NAV har ikke ønsket å endre praksis og til tross for at daværende Barne og likestillingsminister Ropstad i desember  2020 på TV2 uttalte at vi kan ikke ha det slik at foreldre som hindres i å se egne barn ilegges dobbelt straff ved å skulle betale større bidrag er lite skjedd her 2 ½ år senere

  I full motstrid med hva NAV direktør Hans Christian Holte sin uttalelse på TV2  om at han så frem til å få saken prøvd for retten, har Staten gjort alt de kan for å drøye prosessen, og har lyktes med å få avvist både et gruppesøksmål og at MannsForum som forening kan føre søksmålet. MannsForum har i begge runder gått helt til Høyesterett, men er blitt avvist, og det betyr at pengekassen er tom, kanskje er det det staten har håpet på, men vi gir oss ikke. 

  Nå går MannsForum til saken sammen med to samværsforeldre, som har mistet samvær og er ilagt høyere bidrag og fører saken sammen med de to. Dette er hva staten har ønsket hele tiden, så nå tror vi på at saken slipper inn og blir prøvd rettslig. Stevning sendes i løpet av oktober, men MannsForum er ikke en rik forening og setter derfor pris på økonomisk støtte.

  Når du støtter så husk å trykke “neste” hele tiden. Da kommer du til en side hvor du får mulighet for å taste inn dine personlige data, slik at du får skattefradrag for bidraget hvis du bidrar med mer enn 500kr. 

  STØTT SAKEN MOT NAV PÅ SPLEIS.NO, OG FJERN EN AV GRUNNENE TIL SAMVÆRSSABOTAJSE

  Langt over 100 personer meldte sin interesse for å bli representert av MannsForum i massesøksmålet, men MannsForum måtte skuffe de.

  Med en seier i rettssystemet vil det som potensielt er den største skandalen til NAV bli endelig stadfestet og omfanget vil bli avdekket, og ikke minst ser MannsForum for seg at det vil sette igang en en stor debatt om hvilket rammeverk vil skal ha rundt om våre barn i fremtiden. Et rammeverk som den nå snart tre år gamle utredning om en ny barnelov ikke utredet på skikkelig vis. 

  Denne spleisen er ment å dekke deler av sakskostnader for en i pilot sak hvor to foreldre som er ilagt høyere bidrag etter samværssabotasje har lovet å stille deres sak til rådighet for å få saken prøvd. Det er forelder hvor det IKKE er tale om vold eller rus, altså gode vanlige foreldre som nå har barn over 18 og barna har nå mye tid med den tidligere saboterte foreldre, slik at det vil bli vanskelig for staten å hevde at NAV sin praksis var til barnets beste. Barnet ble faktisk forhindret i å ha tid med en forelder det ønsket å ha tid med, nettopp på grunn av NAV sin praksis med å premiere samværssabotasje med økt bidrag. Eventuelt overskytende vil bli overført til videre runder i rettssystemet om dette skulle bli nødvendig.

  Gjenstående midler etter fullført rettssak vil bli brukt til støtte i fremtidige saker som fremmer barns rett til god kontakt med begge sine foreldre i oppveksten, f. eks. anker til høyesterett eller EMD hvor det fastsettes lite samvær uten gode grunner, men også MannsForum sitt rådgivningsarbeid “Kamerathjelpen” som hjelper mange foreldre, både mødre og fedre som står i opprivende samlivsbrudd eller senere konflikter om barn og samvær. 

  La oss stå sammen om kampen for rettferdighet. Støtt MannsForum sin kamp mot NAV nå!