NøkkelordNAV

Nøkkelord:NAV

Søksmål mot NAV avvises igjen

Lagmannsretten avviser søksmål mot NAV og MannsForum anker nå til Høyesterett

Søksmål mot NAV er anket til Lagmannsretten

Staten gjør alt de kan for å forsøke å hindre at retten skal gjøre en prinsipiell vurdering av NAV sin etterlevelse av bidragsreglene.

Ny spleis for å fortsette rettsaken mot NAV

Vi søker din hjelp til å få gjennomført søksmålet mot NAV, helt til en endelig avgjørelse

Rettssaken mot NAV om barnebidrag er i gang igjen

MannsForum har lovet at vi ikke vil gi oss i bidragssaken, noe vi følger opp konsekvent. Ny stevning er sendt inn, men vi er også prisgitt de prosessuelle omstendigheter.

Søksmål mot NAV går inn i en ny fase, men stopper...

Av juridiske grunner, forandrer Mannsforums massesøksmål mot NAV form til et fastsettelsessøksmål. Saken har drøyet ut i tid, men vil uansett bli prøvd for retten

MannsForum anker gruppesøksmålet til Høyesterett

Mannsforum har anket lagmannsrettens avvisning av at gruppesøksmålet til Høyesterett

SØKSMÅLET MOT NAV

Christian Jessen: Også lagmannsretten avviser søksmålet som et gruppesøksmål

MannsForum anker gruppesøksmålet mot NAV

NAVs praksis gir skilte foreldre økonomisk motiv for samværssabotasje. Tingretten avviste gruppesøksmålet, men MannsForum anker saken videre.

Kjemper en stadig mer desperat kamp mot gruppesøksmål

Tiden i seg selv kan se ut til å ha blitt et redskap for å hindre at gruppesøksmålet mot Nav blir en realitet i...

NAVs behandling av bidragssaker er dysfunksjonell

Flere runder hos familievernkontor, mekler, tingretten, barnevern, sakkyndig og endeløse timer med advokat hjelper deg ikke i din kamp mot samværshindring

Gjør hva de kan for å unngå gruppesøksmålet

Etter flere utsettelser, leverte endelig staten den 31. august sitt tilsvar til MannsForums gruppesøksmål. Her argumenteres det tungt om hvorfor søksmålet bør forkastes av...

Samværssabotasje og barnebidrag: Staten er stevnet i gruppesøksmål

8. juni ble Den norske stat ved Nav formelt stevnet i et søksmål om etatens praktisering av reglene for beregning av samværsfradraget i barnebidragssaker. Med...

Samværssabotasje og barnebidrag: Over 200.000 kroner til søksmål mot Nav

Solidaritet, sympati og den berømte norske dugnadsånden slo til igjen. Sammen har folket klart å finansiere første runde mot Nav i tingretten. Etatens praksis...

Advokat Marie Sølverud om samværssabotasje, barnebidrag og massesøksmål: – Går til...

De har stor tro på saken. Vilje til å ta den gjennom hele rettssystemet om nødvendig. Trioen i frontlinja for massesøksmålet er i gang,...

Samværssabotasje og barnebidrag: Nav vil se på bidragsreglene på nytt

TV2 brakte i kveld nyheten om at Nav nå erkjenner at det er grunn til å se på reglene for utregning av barnebidrag i...

Samværssabotasje og barnebidrag: Innsamlingsaksjon til massesøksmål mot Nav

En rettssak koster penger, det har mange foreldre erfart i barnefordelingssaker. Derfor håper MannsForum og over 100 potensielle deltakere at folk økonomisk vil støtte...

Samværssabotasje – et systemproblem

Men hva er egentlig kjernen i problemet?

NØKKELORD