HjemPolitiske innspill2016 - Høringsuttalelse - Felles likestillings- og diskrimineringslov

2016 – Høringsuttalelse – Felles likestillings- og diskrimineringslov

FORSLAG TIL FELLES LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOV; HØRINGSUTTALELSE FRA
MANNSFORUM

40 års kvinnefokus i likestillingspolitikken har skapt nye forskjeller. Over 100 års kvinnekamp for likestilling har gitt resultater, og kvinner er nå likestilt med menn med hensyn til både likeverd, rettigheter og muligheter. De siste 40 år har det imidlertid i likestillingens navn blitt innført en kvinnepresumsjon i likestillingspolitikken i tillegg til morspresumsjonen i barneog
familiepolitikken. Dette gjelder særlig likestillingsloven som i sin formålsparagraf (§ 1) favoriserer kvinner foran menn: ”Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling”.

Last ned som pdf