HjemNettavisPsykisk helse - i full fart mot stupet

Psykisk helse – i full fart mot stupet

Bli med inn i Warren Farrells teorier om hvorfor mange gutter og unge menn sliter psykisk i dagens samfunn.

«En ung mann kjører nedover den svingete veien psykisk helse kan være. Følelsen av depresjon og isolasjon kommer. Han føler at ingen som virkelig kjenner ham, elsker ham. At ingen trenger ham og at det ikke går an å endre på det. En dag finner han kanskje et stup – og kjører utfor. Kanskje er det et faktisk valg, som ved selvmord. Eller indirekte, som ved en skoleskyting. Skoleskytinger er drap på andre, men er også et selvmord – selv når drapsmannen ikke tar sitt eget liv under handlingen. Livet hans er uansett over.»

Slik beskriver Warren Farrell i “The Boy Crisis” hvordan unge menn kan utvikle psykisk u-helse, og de desperate handlingene det kan medføre. Enten direkte mot dem selv, eller mot andre.

Smerte fører til mer vondt

– Gutter som selv har det vondt, kan gjøre andre vondt, sier Warren Farrell.

Han viser til skoleskytinger i USA som et eksempel. I Farrells «Tedx-talk» fra 2015 forteller han om sammenhengen mellom gutter som mangler fedre og masseskytingene ved Sandy Hook, UC Santa Barbra og i Charleston Church.

Undersøkelser av fengslede IS-medlemmer og medlemmer i andre lignende terrororganisasjoner, viser at det disse menneskene har til felles, er fedre som ikke har vært en del av livene deres.

Mange av guttene som ble rekruttert hos Hitlerjugend, var nettopp gutter uten fedre. Også i dag er dette en faktor som gjør gutter sårbare når det gjelder nazisme – i dag via ny-nazister. Ny-nazistiske grupper søker gjerne etter sine, unge menn, uten fedre, som savner en familietilhørighet, skriver Farrell i «The Boy Crisis».

Fra jeger og forsørger til hva?

En del av det Warren Farrell mener er spesielt utfordrende for dagens gutter og unge menn, er det han på engelsk kaller «purpose void» – på norsk «meningsmangel». Det handler om et slags eksistensielt vaakum gutter og unge menn kan komme til å føle på. Og det fører ikke noe bra med seg, i forhold til psykisk helse.

Tidligere generasjoner av menn var jegere, soldater og forsørger for familien. I dag er vi langt mindre avhengig av menn i disse rollene. Mennesker jakter ikke lengre for å få mat, vi kjøper den på butikken. Vi trenger ikke soldater i samme grad som før. Heldigvis er det lenge siden siste verdenskrig.

Tidligere gikk menn ut i yrkeslivet, med ansvar for å forsørge familien og få mat på bordet, mens mor var hjemme med barna. I dag tar barnehagen seg av barna, mens mor selv er på jobb. Far er ikke lenger noen nødvendig forsørger i samme grad som før.

Fra før til nå

Farrell kaller det hele et evolusjonsskifte. Det har både sine positive og negative sider.

«De gode nyhetene er at færre gutter definerer det å ha en mening i livet som mann knyttet til det å bli en helt i krig eller på jobb – og med det risikere både liv og helse. De dårlige nyhetene er at ingen fyller guttenes meningsmangel med bærekraftige alternativer.

Finnes det gode alternativer som sønnen din kan gå for og fortsatt bli respektert? Ja. Men det starter med å tenke utenfor boksen når det kommer til karriere», skriver Farrell.

I korte trekk handler noe av løsningen om at begge kjønn deler ansvar for det økonomiske, det å få inntekt. Men også at begge kjønn deler ansvar for det familiære, det å oppdra barna.

Farrell påpeker i boken sin at å dele det økonomiske ansvaret i et forhold, er bra – det øker begge kjønns helse. Delt ansvar gir mer glede og mer mening for begge parter.

Mann i en ny verden

Unge menn kan finne ny mening, nå i mer tid med familien og barna. De trenger ikke lenger jobbe livet av seg. Og barna får fedre som er involvert i livene deres – noe som blant annet vil føre til sunnere familier og sunnere barn i neste ledd.

Teknologi gjør også at stadig færre trengs i det som før var typiske mannsyrker. Farrell synes det er en god ide å øve opp gutters empati og emosjonell intelligens fra tidlig alder. Det kan gjøre det mer naturlig for dem å velge yrker der det definitivt er bruk for dem også i fremtiden. For eksempel innen barnehage- og skolesektoren og helse- og omsorgsyrker.

Alt dette kan gi gutter og unge menn ny mening i tilværelsen.

Se flere saker om “The Boy Crisis” eller “Guttekrisa” her.

Store deler av “The Boy Crisis” er knyttet opp mot psykisk helse og ny mening i livet for gutter og unge menn. Vi anbefaler definitivt interesserte i å lese hele boken i en sammenheng for å få et godt innblikk i Farrells teorier.

Du får kjøpt “The Boy Crisis” her: