HjemNettavisFamilievernet bekrefter omfattende omfang av samværssabotasje

Familievernet bekrefter omfattende omfang av samværssabotasje

De siste årene har MannsForum forsøkt å sette fokus på det store omfanget av samværssabotasje og de skader dette gir på de svært mange barn som blir utsatt for dette.

TV2 begynte å sette fokus på dette i fjor høst, og har etter dette publisert en rekke saker som viser omfang og konsekvenser av samværssabotasje i Norge i dag. Nå kommer enda en bekreftelse på hvor utbredt dette er:

Familievernet har gjort en spørreundersøkelse hos alle landets 41 familievernkontorer, og resultatene er sjokkerende! Hele 9 av 10 terapeuter på familievernkontorene har hatt saker det siste halve året hvor en av foreldrene har stanset samvær. Les mer om dette i TV2 sin sak.

MannsForum har sagt i en årrekke at omfanget av samværssabotasje er å betrakte som et samfunnsproblem, og i ytterste konsekvens faktisk en trussel mot dagens velferdssamfunn. Ser vi på forskjellige undersøkelser og forskning som er gjort, så er det mye som tyder på at dagens omfang av samværssabotasje koster samfunnet enorme summer.

Fra 2008 til 2017 har antallet uføretrygdede i aldersgruppen 18 til 29 år doblet seg. er antallet som har fått uføretrygd fordoblet fra 2008 til 2017. Selv om befolkningen i denne aldersgruppen også har vokst noe i denne perioden, er økningen urovekkende stor og blir betraktet som oppsiktsvekkende og bekymringsfull. Dette har skjedd samtidig med at det blir færre i de eldre aldersgruppene som får uføretrygd.

Les mer om unge uføre hos forskning.no.

Høsten 2018 fullførte Gro Hilde Ramsdal en doktoravhandling ved Universitetet i Tromsø hvor hun så på ungdommer som står i fare for å bli varig ekskludert fra arbeidsmarkedet. Et av fellestrekkene hun fant var fraværet av en av foreldrene i barnas oppvekst, og da spesielt far.

MannsForum mener det er et stort behov for å forske mer på konsekvensene av dagens omfang av samværssabotasje. MannsForum har selv vært i kontakt med en rekke barn og foreldre som har blitt rammet av samværssabotasje, og konsekvensene er dramatiske for mange av dem. Flere av barna som har blitt utsatt for dette som i dag er voksne er uføretrygdede, og enkelte har fått diagnostisert PTSD som konsekvens av den saboterende forelders handlinger.

Foreldre som blir hindret kontakt med sine barn blir også ofte utsatt for grove beskyldninger, og for noen er belastningen for stor til at de greier å håndtere situasjonen. Resultatet kan bli sykemelding i kortere eller lengre tid eller at man blir arbeidsufør. I ytterste konsekvens ender noen opp med å avslutte sitt eget liv da de ikke lenger ser noen utvei ut av elendigheten. Og den siste dråpen som puffer en over stuper vet vi i MannsForum ofte er økonomi og NAV sin praksis der samværssabotasje er en del av bildet.

TV2 sitt fokus på dette temaet har vært svært viktig for å virkelig få satt fokus på det MannsForum mener er et av våre største samfunnsproblem i dag, og vi håper virkelig at våre folkevalgte ser hvor alvorlige utfordringer vi har og at vi trenger store endringer i dagens lovverk for å få bukt med problemet.

This image has an empty alt attribute; its file name is Arne-Børke-1024x575.jpg
Arne Børke, leder i MannsForum.

Innlegget er skrevet av MannsForums leder Arne Børke.