NøkkelordSamværssabotasje

Nøkkelord:Samværssabotasje

Både kvinner og menn i Norden opplever foreldre- fremmedgjøring

Forskning finner at både kvinner og menn i Norden opplever foreldrefremmedgjøringSitat fra Eiving Meland, som står som forfatter bak artikkelen sammen med Dag Furuholmen...

Geir har i dag nesten ikke kontakt med sine egne barn

I den økonomiske rettssaken tapte barnemoren på de fleste punkter, slik begynner marerittet for far.

Omsnuing av vold; hennes “plan B”

En personlig historie om barnefordeling, som utfordrer stereotypien om at kvinner alltid har mest omsorgsevne.

Pappa uten håp

Om ikke engang resurssterke fedre får være far for egne barn, hvilken sjanse har da de ressurssvake? Et sterkt leserinnlegg om samværsabotasje

Mannsforum deltar på Arendalsuka

Skal du til Arendalsuka? Kom innom å prat med oss!

Utøvelse av makt med sleipe knep

Shakespeare har en glitrende forståelse av manipulatorens grep på sine omgivelser. En manipulator legger ned mye forberedende arbeid i å skape tillitt og bli godt likt før selve manipulasjonen.

Intervju med filmskaperen Paulo Chavarria

Paulo Chavarria møtte stengte dører da han skulle lage film om samværssabotasje, offentlige institusjoner ville ikke engang snakke om problemet

MannsForum anker gruppesøksmålet til Høyesterett

Mannsforum har anket lagmannsrettens avvisning av at gruppesøksmålet til Høyesterett

Jeg er lei av å forsvare meg mot usaklige beskyldninger

Journalist: Hanne Karine Sperre. – Det å forklare seg falskt i en foreldretvist er åpenbart strafferettslig risikofritt, sier «Victor»

SØKSMÅLET MOT NAV

Christian Jessen: Også lagmannsretten avviser søksmålet som et gruppesøksmål

Kjemp for alt hva du har kjært?

Skal vi kjempe for enhver pris? Noen få fedre jeg har møtt, har kjempet så lenge at de ser at både barna, de selv og deres ekspartner blir ruinert

Kvinners makt

At kvinner har makt får kraftig motbør fra aktivister på den identitespolitiske venstresiden

Er det for lett å lyve ved barnefordeling?

Som pappa er man sjakk matt hvis moren til barna lyver i retten for å sikre seg omsorgsretten, mange har fått livet sitt ødelagt.

Mannsforum i møte med Bufdir

Mannsforum invitert til innspillsmøte med Bufdir om samværshindring og samværsvegring

Professorene advarer: – En giftig barndom skader barn

Professor William Fabricius forskning på barn og unge viser at en oppvekst under langvarig stress, kan bety permanente skader og et kortere liv. Å...

Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sensurerer meningsmotstandere

"Ryddet litt i kommentarfeltet" innebærer i dette tilfellet sletting av alle kritiske innlegg

MannsForum anker gruppesøksmålet mot NAV

NAVs praksis gir skilte foreldre økonomisk motiv for samværssabotasje. Tingretten avviste gruppesøksmålet, men MannsForum anker saken videre.

Kjemper en stadig mer desperat kamp mot gruppesøksmål

Tiden i seg selv kan se ut til å ha blitt et redskap for å hindre at gruppesøksmålet mot Nav blir en realitet i...

NØKKELORD