HjemFor medlemmerGod jul og spennende nytt år!

God jul og spennende nytt år!

(Arne Børke, leder i foreningen Mannsforum. Julebrev til medlemmer 2021/ Mannsforum medlemsmagasin)

Kjære medlemmer

Livet kan være hardt for mange. Det er dessverre ikke alle av oss som får gleden av å feire julen sammen med barna sine dette året heller, og da tenker jeg ikke på den nye virus-bølgen med sine nye samværsrestriksjoner. Jeg tenker på alle barn og voksne som kommer til å oppleve samværsabotasje i år igjen, eller samværsvegring etter årelang forelderfremmedgjøring. De fleste er fedre, men også mødre rammes. Tall fra SSB kombinert med statistikk på hvor mange som er samværsfedre i forhold til samværsmødre indikerer at for hver mor som ikke får se barnet sitt i løpet av et år, så er det 80 fedre som opplever det samme. Men uansett om det er fedre eller mødre som rammes, så er det like alvorlig for den det gjelder.

Samtidig opplever vi nå at staten trenerer rettsaken MannsForum har anlagt mot NAV, på vegne av 80 foreldre som urettmessig har fått sitt samværsfradrag redusert på grunn av samværssabotasje. Og det er ikke bare fedre som er med på dette søksmålet. Også mødre opplever som nevnt at den andre forelderen saboterer samvær i strid med inngåtte avtaler og forlik. Men vi gir oss ikke og vi anker saken videre, til topps, om nødvendig!

Vi satte barnas rett til begge foreldre øverst på dagsorden på vår årlige Mannsdagskonferanse 19 november i år. Der inviterte vi Nordic Fathers, et nettverk med farsorganisasjoner fra hele Norden, for å knytte kontakter og arbeide for felles saker. Konferansen ble vellykket, selv om vi savnet flere medlemmer i salen. Men vi registrerte at mange fikk med seg konferansen på nettet. På konferansen la vi også frem MannsForums nye Likestillingsbarometer med mannsperspektiv, for å balansere statens/Bufdirs likestillingsbarometer med kvinneperspektiv. (vi informerer mer når barometeret er publisert på nett).

Mange av oss har hatt god hjelp av Kamerathjelpen i løpet av året, og flere skal det bli nå som vi nettopp har kurset 18 nye kamerathjelpere, og kurser enda flere i året som kommer. Det er også etablert nye lokalavdelinger i Oslo og Bergen. Vi håper dere liker oppgraderingen av hjemmesidene og vår nye Nettavis. Styret tar gjerne imot ris & ros & tips fra våre medlemmer.

Men vi har heldigvis også mer å glede oss over i det nye året. Våre bønner (brev) har blitt hørt (lest), og regjeringen har endelig utnevnt et mannlig Likestillingsombud, etter 45 år med kvinnelige likestillingsombud! Vi ser frem til at han tar fatt på den oppgaven avtroppende ombud Bjurstrøm innrømmet hun ikke klarte, nemlig «Jeg skulle gjort mer for gutter og menn. Det er ikke helt rett fram for et likestillingsombud å løfte fram menn og gutters situasjon i Norge i dag.» I tillegg har regjeringen også vedtatt å opprette et nytt Mannsutvalg der vi ser frem til å bidra med vår unike innsikt og engasjement i gutter, fedre og menns utfordringer i samfunnet, og ikke minst, bidra til gode løsninger!

På vegne av styret håper jeg alle husker å fornye medlemskapet, rekruttere flere medlemmer og ønsker alle riktig

GOD JUL OG ET GODT OG SPENNENDE NYTT ÅR!!

Kameratslig hilsen

Arne Børke

Leder MannsForum