HjemNettavisLikestiller foreldre til barn med delt fast bosted

Likestiller foreldre til barn med delt fast bosted

Fra 1. juni i år innføres en endring i regelverket til Husbanken. Da likestilles foreldre som bor hver for seg med barn som har delt fast bosted.

Endringen innebærer at barnet nå kan være med på begge foreldrenes søknad om bostøtte, melder Husbanken i en kunngjøring på sine nettsider. Bostøtte er en statlig støtteordning som blir beregnet hver måned på grunnlag av inntektene og boutgiftene dine.

Den nye regelen innføres etter en beslutning fattet av Stortinget. Tanken er at dette skal bidra til å bedre bosituasjonen for barn.

Må bo hos begge – på papiret

Husbanken forklarer i sin kunngjøring også hva som legges i begrepene “fast bosted” og “delt fast bosted”:

“Etter samlivsbrudd kan foreldre avtale hvilken bostedsordning barna skal ha; delt fast bosted eller fast bosted.

  • Fast bosted betyr at barnet bor med den ene forelderen, og har samværsavtale med den andre.
  • Delt fast bosted betyr at barnet har fast bosted hos begge foreldrene.”

Barnelovens § 36

Regelendringen viser til Barnelovens § 36. Paragrafen tar utgangspunkt i at foreldre kan inngå avtale om at barnet skal bo fast hos begge foreldre, eller hos en av dem.

Det stilles ikke noe krav fra Husbanken om et minimum antall overnattinger i løpet av et gitt tidsrom, for å kunne ta barnet med i en søknad om bostøtte. Det holder at det er avtalt delt fast bosted for barnet.

Avtales delt fast bosted for barnet, tar begge foreldrene i fellesskap større avgjørelser på vegne av barnet. En slik avtale om delt fast bosted står i kontrast til det å inngå en samværsavtale. Ved en samværsavtale vil kun den ene forelderen ha aleneomsorgen for barnet. Dette medfører at forelderen med aleneomsorgen kan ta alle avgjørelser alene.