HjemLikestilt foreldreskap– Vi trenger likestilt foreldreskap, statssekretær Gry Haugsbakken

– Vi trenger likestilt foreldreskap, statssekretær Gry Haugsbakken

– Vi trenger likestilt foreldreskap, sier Statssekretær Gry Haugsbakken (Ap) til Mannsforum.

Meld deg på Mannsdagen 19 november på Litteraturhuset i Oslo kl 10 du også!

Meld deg på her

Statssekretær Gry Haugsbakken (Ap), mener at menn må bli anerkjent som fullverdig forelder.

– Når du du må starte med å bevise at du er på likefot, da er du allerede etter. Innenfor foreldreskapet er det fremdeles fedre som må kjempe for sin rett til å være far – får vi fikset dette vil det være et sjumilssteg, sier statssekretæren til Mannsforum i forbindelse med Mannsdagen.

På spørsmålet om samfunnet er innrettet på en slik måte at menn blir skjøvet ut, svarer Haugsbakken at årsakene til at gutter og menn faller fra er sammensatte.

– Men det er viktig at Mannsutvalget finner gode løsninger på hva som hindrer at menn kan leve gode liv.

Fordi menn også har likestillingsutfordringer, trenger vi et utvalg som tar et dypdykk i at dette, fortsetter hun.

– Det interessante er jo at mannsrollen i Norge er ganske smal.

Haugsbakken peker på at det blant annet i skolen er lite rom innenfor det spekteret gutter har å bevege seg i, i forhold til jenter. Det er noen forventninger til hvordan gutter skal være.

– Rammeverket passer ikke for alle og kjønnsrollene forplanter seg oppover.

Forskning viser at gutter ligger etter på skolen – spesielt i lesing. Færre gutter melder seg til videregående utdanning. Flere gutter dropper ut. Flere gutter og menn tar selvmord. Det sitter flere menn i norske fengsler og det er flere gutter og menn som ruser seg. Det er flere barnløse menn og det er flere menn som ikke har omsorg for egne barn.

Bekymret for psykisk helse og ensomhet

– Det er flere områder som opptar og som jeg er bekymret for, men ensomhet og psykisk helse er et vi ser ekstra på.

Ensomhet og den psykiske folkehelsa er satt under press. Som personer tåler vi det ulikt. Sosiale bånd og tilknytning til andre mennesker er noe av det vi har med oss i livets opp- og nedturer.

– Vi vet at menn i mye mindre grad søker psykiskhelsehjelp hjelp når de trenger det, sier hun til MannsForum.

Det er mange barrierer for at menn skal få hjelp. Kilder MannsForum snakker med forteller at det er i strid med deres egne forventninger å vise sårbarhet og svakhet.

Når menn av forskjellige grunner ikke oppsøker hjelp når livet går i mot, ender de fort i en utsatt situasjon. Dette slår også ut i selvmordsstatistikken, der menn utgjør et overveiende flertall.

Tabubelagt

Vold i nære relasjoner, partnervold eller familievold rammer både kvinner og menn. Men vold mot menn er et tabubelagt.

Haugsbakken håper vi kan komme dit at gutter og menn skal få kunne snakke om vold og overgrep uten å føle skam.

– Mange menn bærer på sine hemmeligheter til alt annet raser rundt dem. Det er mange menn som opplever vonde ting de skulle fått hjelp for, men som lider under manglende oppfølging.

Statssekretæren avrunder med å si at Mannsdagen er viktig fordi den setter fokus på menns livsutfordringer.

Gjelder langt flere menn enn kvinner

– Vi bør bruke dagen til å snakke om problemstillinger som gjelder flere menn enn kvinner, selv om også kvinner kan rammes av liknende utfordringer og langt fra alle gutter og menn opplever utfordringer knyttet til utenforskap, sier Folkehelseinstituttets forsker, Martin Flatø.

Flatø har ph.d. i demografi fra Universitetet i Oslo, og interesserer seg særskilt i sammenhengene mellom utdanning, fruktbarhet og helse. I dette bildet bekymrer han seg for de store og økende forskjellene mellom menn etter inntekt og utdanning på en rekke områder.

På spørsmål om hvorfor mannsdagen er viktig svarer Flatø blant annet at han håper dagen kan bidra til fokus på utsatte grupper av gutter og menn, som på ulike vis faller utenfor samfunnet. Det handler om gutter som sliter på skolen og menn som opplever ensomhet og tidlig død eller helseproblemer.

– Som helse, dødelighet og barnløshet. Disse forskjellene mellom menn er større enn forskjellene mellom kvinner, sier Flatø og legger til.

Tidlig innsats

– I voksen alder skyldes menns overdødelighet i stor grad livsstilssykdommer som kunne vært forebygget og som særlig rammer enslige. Noen av årsakene til menns utenforskap kan vi finne allerede i barndommen, der flere gutter enn jenter opplever psykiske lidelser, og det er store forskjeller i psykisk sykdom etter familiebakgrunn.

Gutter gjør det betydelig dårligere enn jenter på skolen, som i økende grad gir utslag i utdanningsforskjeller mellom kvinner og menn, og gutter med lave karakterer har økt risiko for tidlig død og inngår sjeldnere partnerskap i 20- og 30-årene.

– Jeg tror mye kan gjøres ved tidlig innsats rettet mot barn og unge med utfordringer i skolen, som gjelder flere gutter enn jenter. I skolen bør man satse på et mer variert og tilpasset innhold og utdanningssystemet bør gi mer fleksibilitet i når og hvordan man tar utdanning, samt sikre alle yrkesfagelever en rett til læreplass.

– Det kan absolutt være mulig å gjøre noe med livsutfordringene til utsatte grupper av gutter og menn, men det krever både fokus, kunnskap og vilje til å gjennomføre tiltak, avslutter forskeren.

Subjekts sjefsredaktør Danbu Choi er både forventningsfull til. og svært interessert i det mannsutvalget som nå er satt ned. Han gleder meg særlig til å diskutere det på Mannsdagen 19. November 2022.

– Menn topper noen av de dystreste statistikkene vi har, og vi er for dårlige til å snakke om det. Derfor trenger vi en mannsdag  – som får disse teamene opp på agendaen.

 Er det spesielle områder han er bekymret for knyttet til menn? 

Redaktøren er særskilt bekymret for at det er menn som daglig tar livet sitt. Han påpeker at dette gjerne kommer som en konsekvens av mye annet som har gått galt på veien.

– Vi har underkjent menns problemer lenge, og nå er det på tide å ta fatt i de problemene.