NøkkelordLikestilt foreldreskap

Nøkkelord:Likestilt foreldreskap

– Vi trenger likestilt foreldreskap, statssekretær Gry Haugsbakken

– Vi trenger likestilt foreldreskap, sier Statssekretær Gry Haugsbakken (Ap) til Mannsforum

Innspill til mandat til Mannsutvalget

Mannsutvalget bør få som mandat å se å hvordan vi kan få flere menn involvert i likestillingsarbeidet,- både som kjønnsforskere og i likestillingsapparatet.

Mannsforums Guttorm Grundt i Dagsavisen

Lese hele intervjuet og likestillingsministerens svar i Dagsavisen

Vi tok en prat med forfatteren Henning Næss

– At mange kvinner bruker dette livssynet til å markere sin individualitet, er et alvorlig nederlag for individualiteten.

I likestillingens blindsone

Abort - kvinnens makt og mannens avmakt

Likestiller foreldre til barn med delt fast bosted

Fra 1. juni i år innføres en endring i regelverket til Husbanken. Da likestilles foreldre som bor hver for seg med barn som har...

Mann og ufrivillig barnløs

Det er like belastende for menn å ikke få barn, som for kvinner

Nordisk undersøgelse år 2021

Debattinnlegg formidler ikke Mannsforums eller nettavisens offisielle syn, men representerer i sin helhet skribentenes personlige meninger. Over 2.000 fædre er via landsdækkende annoncer blevet spurgt...

FN Rapport 2021

I samråd med nordiske børn og fædre organisationer er der afleveret rapport til FN om lige muligheder i Norden. FN er anbefalet en ny...

Det antas automatisk at far er et slags halv-engasjert sidekick i...

Foto: Privat Første gang publisert i Trønder avisa Innlegget representerer skribentens egne meninger: Anne-Gudrun C. Klæth Lyngsmo reagerer på at far ofte behandles som «et halv-engasjert sidekick...

Trettebergstuen drar offerkortet

Trettebergstuen (Ap) møter motstand hos Mannsforums leder Arne Børke når hun i Dagbladet presenterer coronakrisen med feministbrillene på.

INNSPILL TIL PARTIPROGRAMMET FOR STORTINGSVALGET 2021

Kvinnefokuset i likestillingspolitikken har som utilsiktet effekt økt utfordringene for gutter, menn og fedre

Mannsdagen 2019

Mannsdagen 2019 Kulturhuset i Oslo Tirsdag 19. November KL 0930 – 1630/1830

Appell foran stortinget Juni 2019 – Gjennomført

Værgudene gjorde sitt ytterste i å presse MannsForum under tak med lyn, torden og store nedbørsmengder; men en standhaftig gjeng fullførte appellen som planlagt utenfor stortinget. Stor innsatsvilje og en våt opplevelse.

Åpent seminar Mars 2019 – Gjennomført

Åpent seminar - Gjennomført: Barneloven satt i et Skandinavisk perspektiv. Seminar om barns grunnleggende behov og delt bosted. 1700 Registrering; kaffe/matbit 1730 Velkommen! v/leder Guttorm Grundt 1735 Hvordan opplever...

NØKKELORD