HjemArtiklerMannsforum i møte med Bufdir

Mannsforum i møte med Bufdir

Mannsforum i møte med Bufdir

MannsForum ble i desember invitert av Bufdir til et innspillsmøte om samværshindring og samværsvegring sammen med en rekke andre aktører og organisasjoner.

Møtet ble avholdt i dag, 3 februar, og MannsForum presenterte der for Bufdir sine forslag til tiltak mot samværssabotasje. 

-Styret i MannsForum har lenge visst at det pågikk en prosess mellom barne- og familiedepartementer, BUFDIR, NAV og domstolsadmministrasjonen om virkemidler mot samværssabotasje, forteller Christian Jessen, leder i barnelovgruppen i MannsForum

Jessen forteller at styret, uten hell, lenge har forsøkt forsøkt å få innsyn i den korrespondansen som pågikk mellom etatene. 

-Så plutselig, i medio desember, så fikk vi ikke bare innsyn i bestillingsbrevet fra BFD til BUFdir, nei vi ble også invitert til et møte og til å gi en presentasjon om hva vi mener kan være aktuelle tiltak mot samværssabotasje, forteller Jessen. 

Nestleder og Kamerathjelpskoordinator, Ole Petter Olsen, la i desember ut en oppfordring på medlemssiden på Facebook med oppfordring til å melde seg om man hadde tanker og innspill til hva vi skulle presentere. 

Dette resulterte i tilbakemelding fra ca 15 medlemmer som etterfølgende i ulik grad har medvirket til å utarbeide et ca 20 sider langt hefte med begrunnede forslag til tiltak mot samværssabotasje. 

Det primære fokus på dagens presentasjon var tiltak som kan gjennomføres innen dagens lovverk, noe vi tolker som at BFD ønsker forslag som kan gjennomføres kjapt. 

Deltagere på dagens møte var leder Arne Børke og nestleder Ole-Petter Olsen.

-Her har flere av våre medlemmer kommet med gode innspill, og Jessen og Olsen har gjort en fantastisk jobb med å sy dette sammen til et gjennomarbeidet dokument med klare og godt begrunnede innspill, forteller leder Arne Børke entusiastisk.

Vi er veldig positive til at Bufdir har tatt initiativ til et slikt møte, og vi opplevde at vi ble lyttet til og fikk frem gode poenger i møtet sammen med flere av de andre som deltok, fortsetter Børke.

  • Bufdir var meget fornøyd med alle innspillene som kom. Selv om noen av innspillene bar preg av at kjønns brillene var på så var det flere som påpekte at kjønn hadde lite med dynamikkene å gjøre, forteller Ole-Petter Olsen.
  • Vi snakket mye om erfaringene fra våre medlemmer. Vi fikk frem et klart budskap om at det er klare behov for kunnskapsbygging og kompetanseheving rundt samværsvegring og samværssabotasje i hele det offentlige systemet. Inntrykket er at mesteparten av våre innspill ble meget godt mottatt og det fremsto som at de fleste så alvorligheten i problematikken og erkjente at noe måtte gjøres, fortsetter Olsen. 
  • Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med egne saker og innspill i prosessen, avslutter en fornøyd nestleder Olsen.

Notatet som både ble fremlagt muntlig og overlevert BUFdir kan leses i denne linken:

Notat tiltak mot samværssabotasje