HjemPolitiske innspill2016 - Strandbakken utvalgets konklusjoner

2016 – Strandbakken utvalgets konklusjoner

VEDR. ENDRINGER I BARNELOVEN OG BRUK AV STRANDBAKKEN UTVALGETS KONKLUSJONER 2008

BUFDIR har i høringssvar til forslag om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (2015) valgt å følge Strandbakken utvalgets konklusjoner fra 2008:

Last ned som pdf