HjemGutters oppvekstvilkårMannsforum ber statsmininsteren ta menns utfordringer på alvor

Mannsforum ber statsmininsteren ta menns utfordringer på alvor

Menn, fedre og gutter opplever at deres familie- og likestillingsutfordringer ikke blir tatt på tilstrekkelig alvor i Regjeringens politikk og forvaltning, samt underliggende offentlige tjenesteorganer og tilsyn. Dette gjelder særlig på områdene barneomsorg, familie- og barnevern, oppvekst og utdanning. MannsForum har derfor i år bedt om møte/kontakt med Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, Likestillingsminister Abid Raja, Forsknings- og høyereutdanningsminister Henrik Asheim, Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm og Likestillingsdirektoratet for å kunne informere om utfordringenes alvor og diskutere nødvendige tiltak. Samtlige har avvist MannsForums anmodning. Bare Kunnskapsminister Guri Melby svarte positivt og inviterte MannsForum til et kort, men godt møte.  

MannsForums styre har følgelig sett seg nødt til å bringe utfordringene, og statsrådene og ombudets manglende interesse helt til topps i regjeringen, og vi har nå sendte et brev til Statsminister Erna Solberg der vi ber om et møte. I brevet minner vi statsministeren om at velferdsstaten er avhengig av begge kjønns tillit og støtte for å kunne overleve til beste for kommende generasjoner. «Oljefondet» vil ikke kunne erstatte dette. Vi vet at vi står foran mange store utfordringer i årene som kommer, og da er det helt avgjørende at vi som samfunn klarer å hente ut det beste også i våre sønner og menn. Statens bevisste kvinneprioritering i familie- og likestillingspolitikken og -forvaltningen over mange år har, som vi viser over, medført en alvorlig underrapportering og undervurdering av gutter, menn og fedres reelle livs- og likestillingsutfordringer. Den årelange, kanskje utilsiktete, men likevel både indirekte og direkte, diskriminering av menn og fedre står i fare for å fremmedgjøre en økende andel menn fra samfunnet og vårt demokrati. Når gutter, menn og fedre år etter år, og på område etter område blir behandlet som mindre verdt for samfunnet enn jenter, kvinner og mødre, får det ikke uventet en negativ effekt for kanskje særlig unge menns holdning til både samfunn, og det favoriserte kjønn, som ikke bør undervurderes. Vi vil nødig at denne negative utviklingen skal få utvikle seg sterkere her til lands, og vil oppfordre Regjeringen til å ta gutter-, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer på alvor før det blir for sent.

Les hele brevet her