HjemNettavisSamværssabotasje og barnebidrag: MannsForum får øverste NAV-sjef på banen

Samværssabotasje og barnebidrag:
MannsForum får øverste NAV-sjef på banen

MannsForums Christian Jessen står bak medieoppmerksomheten på Navs bidragspraksis ved samværssabotasje. Mandag kastet Navs øverste leder seg personlig inn i debatten. I dag får han igjen svar av Jessen.

Det hadde vært rimelig å forvente at Nav-direktøren tok tak i det som var hovedpoenget i innlegget, nemlig at samværssabotasje faktisk lønner seg“, skriver Christian Jessen i sitt debattinnlegg i Nettavisen i dag torsdag 11. mars.

Det var mandag 8. mars at Nettavisen publiserte et lengre debattinnlegg fra arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. Under tittelen “Samværssabotasje: Reelle dilemmaer, riktig praksis” forsvarer Nav-direktøren den meget omstridte praksisen. Innlegget adresserer han direkte til MannsForums leder i barnelovgruppen, Christian Jessen. I dag får arbeids- og velferdsdirektør Holte svar på tiltale fra Jessen.

Sak som skaper voldsom debatt

Flere medier, blant annet TV2 og Nettavisen, har siden i fjor høst rettet oppmerksomhet på samværssabotasje. Hvordan Navs praksis gjør det lønnsomt å bedrive samværssabotasje, er blitt en het potet. Både Nav og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har vært i hardt vær siden før jul 2020 i denne forbindelse.

Mandag følte Navs øverste leder seg kallet til å hive seg personlig inn i debatten med et debattinnlegg. Hele affæren begynte med at en av etatens ansatte, Lillian Skrede, skrev et leserinnlegg publisert i Nettavisen 6. februar 2021 med tittelen “Nei, TV2, Nav premierer ikke samværssabotasje“. Kort oppsummert hevdet Skrede i sitt debattinnlegg at “(…) det er i prinsippet ingen av foreldrene som verken tjener eller taper økonomisk, da dette kun er snakk om forsørgelse av barnet.”

Lillian Skredes innlegg ble ikke stående ubesvart. 24. februar 2021 ble motinnlegget fra MannsForums styremedlem Christian Jessen publisert hos Nettavisen. Debattinnlegget med tittelen “Jo, det virker som om Nav premierer samværssabotasje” kom som en brannfakkel inn i debatten.

Her forklarer Jessen for Skrede og andre Nav-ansatte hvordan det faktisk er økonomisk gevinst å hente i kroner og øre på samværssabotasje. Han går i tillegg dypere inn i problematikken, ved å påpeke at Nav sin praksis ikke bare belønner samværssabotører. Etatens hjelpende hånd til samværssabotører medfører at barns rettigheter blir krenket. Det var ikke lovgivers opprinnelige intensjon:

“Vi ser altså at den gangen lovverket ble utformet av Stortinget var vurderingene nyanserte. Forsørgelse og samvær ble avveid mot hverandre, og det ble lagt til rette for at barnets rettigheter til både samvær og forsørgelse skal bli oppfylt etter beste evne når det er motstridende hensyn.”

Jessen skriver videre at Nav sin praksis er stikk i strid med Stortingets intensjoner:

“Men en praksis som er stikk i strid med opprinnelige intensjoner, blir ikke mer riktig bare den pågår lenge nok. Det er betenkelig at Nav har et ensidig fokus på det økonomiske og samtidig ikke evner å se å bostedsforelder faktisk har økonomisk vinning ved sabotasje”, påpeker Jessen i sitt svar til den Nav-ansatte.

Øverste leder rykker ut

Med sitt innlegg har Jessen klart å få Navs øverste leder på banen i diskusjonen. I sitt debattinnlegg i Nettavisen mandag 8. mars, skriver arbeids- og velferdsdirektør Holter blant annet:

“Både lov og forskrift er tydelig på at vi skal legge avtaler om samvær til grunn med mindre en av foreldrene klart kan bevise at avtalen ikke følges, da skal vi legge faktisk samvær til grunn. Nav skal ikke vurdere hvorfor samvær ikke gjennomføres.. Det har vi ikke myndighet til etter loven, og det er heller ikke en rolle vi har kompetanse til å gjennomføre på en god måte.”

Holter forsvarer Nav i sitt innlegg med at Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet har hatt en juridisk gjennomgang av Navs praksis. Han påpeker at begge instanser har konkludert med at Nav tolker og praktiserer regelverket riktig.

“Hvis Jessen mener at praksis gir uheldige utslag, er det politiske prosesser som justerer lovverket som er svaret, ikke å endre en praksis som i dag følger lover og regler”, mener Holter.

Nav-direktøren hopper bukk

Christian Jessen svarer mer enn gjerne også arbeids- og velferdsdirektøren. Tre dager etter Nav-direktørens debattinnlegg, har Jessen nå fått publisert sitt motinnlegg hos Nettavisen.

– Det er interessant at direktøren ikke imøtegår det viktigste i innlegget. Nemlig at samværssabotasje faktisk lønner seg, kommenterer Christian Jessen til MannsForums egen nettavis.

Her kan du lese hele Christian Jessens svar til arbeids- og velferdsdirektøren som Nettavisen har publisert i dag, torsdag 11. mars.

Innlegget har tittelen “Stoler ikke på Nav-direktørens forsikring om at de handler innenfor bidragsregelverket“.