HjemNettavisMannsforum uttaler seg i Nettavisen om Barnevernet som støtter mor økonomisk

Mannsforum uttaler seg i Nettavisen om Barnevernet som støtter mor økonomisk

MannsForum har tidligere omtalt en sak i Arendal der mor får betalt sine sakskostnader av barnevernet fordi far har fri rettshjelp. Etter tips fra MannsForum har Nettavisen skrevet om saken og kommet med en oppfølgingssak der MannsForum og leder Arne Børke kommer med uttalelser.

Det som ikke kommer spesielt godt frem i Nettavisen sin artikkel er at barnevernet ikke har noen begrensninger i sin støtte til mor, og støtter hennes kostnader 100% mens far må betale en egenandel når han får fri rettshjelp.
Som Leder Arne Børke sier i Nettavisen sin artikkel, så er det trolig et stort antall fedre i Norge i dag som er kvalifisert til å få betalt sine kostnader om samme kriterier som barnevernet i Arendal har lagt til grunn skal gjelde.

MannsForum kommer til å følge opp saken videre, og også assistere fedre som mener de er berettiget til å få sine sakskostnader betalt av barnevernet basert på barnevernet i Arendal sine kriterier.

Les hele nyheten hos Nettavisen

Gjør en forskjell – Bli Medlem – i dag