HjemNettavisMannsForum går videre med gruppesøksmål

MannsForum går videre med gruppesøksmål

Advokatfirmaet Sølverud sendte forrige uke varsel til NAV om gruppesøksmål på vegne av MannsForum og mange av medlemmene.

TV2s journalist Haakon Eliassen brakte i går nyheten om søksmålet i en sak på TV2s nettsider.

Vil ha domsavgjørelse

Det er den omstridte praksisen med NAVs innkreving av barnebidrag i saker hvor det foreligger samværssabotasje som nå skal gjennomgås rettslig. Advokat Marie Sølverud uttaler til TV2 i saken at mange fagpersoner og jurister er uenige i forståelsen av bidragsreglene og at domstolen vil kunne klargjøre dette tydelig.

Tidligere har blant annet flere jusprofessorer uttalt at NAV-praksisen med å pålegge foreldre utsatt for samværssabotasje økt barnebidrag, er i strid med loven. Men NAV og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil ikke være med på praksisen er feil. Dette til tross for flere runder og stor uenighet mellom den offentlige instansen og fagfolk innen jus.

Dermed går saken nå til retten.

Jobber med stevning

NAV-praksisen ble også nylig vurdert av justisdepartementets lovavdeling, et ekspertorgan for offentlig forvaltning. Også lovavdelingen landet på at praksisen ikke var i strid med loven.

– Lovutvalget har bare sett på unntaksregelen isolert sett. Og ikke vurdert den opp mot hovedregelen om å legge avtalt samvær til grunn. Hvis lovutvalget hadde gjort dette, ville de fått et helt annet resultat, sier MannsForums styremedlem Christian Jessen til organisasjonens nettavis.

(Foto: www.solverud.no)

– Vi ønsker også å minne om at lovavdelingens uttalelser generelt sett har en begrenset rettskildemessig verdi, og at uttalelsen etter vårt skjønn ikke kan erstatte en domstolsbehandling av det foreliggende spørsmålet. Lovavdelingens uttalelse vil for øvrig bli nærmere omtalt i stevningen som har blitt forhåndsvarslet, uttaler advokat Sølverud til TV2 i saken.

Les gjerne TV2s fyldige sak om bakgrunnen for praksisen og intervju med advokat Sølverud. Lenken til TV2 sin sak finner du øverst i denne oppsummeringssaken.