HjemArrangementerMannsdagen 2022

Mannsdagen 2022

Det beste arrangement for mannsdagen 2022 er i Oslo på Litteraturhuset lørdag 19 november

Hva kan vi forvente av Mannsutvalget?
Blir gutter, menn og fedres likestillingsutfordringer endelig tatt på alvor?

Last ned programmet for Mannsdagen som PDF her!

Bli med på Mannsdagen i 2022 – Register deg her!

Kom og hør på foredrag og paneldebatter med:
Arne Børke – MannsForums leder
Kjetil Rolness – Dagens møteleder
Gry Haugsbakken – Statssekretær
Espen Goffeng – Samfunnskommentator
Martin Flatø – Forsker
Dag Furuholmen – Psykiater
Ole Petter Olsen – Leder for kamerathjelpen
Bjørn Erik Thon – Likestillingsombudet
Mahmoud Farahmand – Stortingskandidat fra Telemark
Claus Moxness Jervell – Mannsutvalgets leder
Danby Choi – Redaktør i kulturavisen Subjekt

Få også med deg utdeling av MannsForums Manns- og kvinnepris,
og filmvisning: Den brysomme far av Paulo Chavarria

Tid:
Mannsdagen lørdag 19.11. 2022 gratis entre,
program: kl. 10:00 – 15:00
film kl. 15.00 – 17.00

Sted:
Amalie Skram Litteraturhuset i Oslo. Gratis og åpent for alle som er interesserte.

Målgruppe:
Mannsutvalget, politikere, offentlige myndigheter/barn-, familie og likestillingsforvaltningen, familie- likestillings- og kjønnsforskere og -undervisere, private barne-, familie og likestillingsorganisasjoner, media, medlemmer og andre interesserte personer.

Bakgrunn og formål:
MannsForum arrangerer årlig en nasjonal likestillingskonferanse på Mannsdagen for å sette gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer på dagsorden. Vi ønsker å belyse problemer, drøfte årsaker og konsekvenser, og finne løsninger. Med økt politiskog
medieskapt interesse for gutter, menn og fedres utfordringer som det nye statlige Mannsutvalget, benytter vi mannsdagen til å invitere til bred debatt. Konferansen har som mål å bidra til økt engasjement og deltagelse i familie- og likestillingsdebatten og
arbeidet for menn, og øke engasjementet og arbeidet med å bedre likestillingen mellom kjønnene.