HjemPolitiske innspill2015 - Forskrift om fostringstilskot

2015 – Forskrift om fostringstilskot

FORSLAG TIL ENDRING OG HARMONISERING AV § 9.2 I FORSKRIFT OM FASTSETJING OG ENDRING AV FOSTRINGSTILSKOT I SAMSVAR MED BARNELOVENS § 66.

En rekke av MannsForums medlemmer (fedre) har erfart at reglene og praksisen ved fastsetting og endring av fostringstilskot fører til indirekte kjønnsdiskriminering av menn/fedre. Vi vil be statsråden
om å foreta de nødvendige endringer i forskrift og retningslinjer for å harmonisere disse med prinsippene om likestilt foreldreskap i Barneloven.

Last ned som pdf