HjemNettavisMyndighetene: Ingen tid til gutta

Myndighetene: Ingen tid til gutta

MannsForum har i år forsøkt å få til møter med ministere, departementer og forvaltningen. Med et eneste unntak, har ingen hatt tid å avse til organisasjonen som konsentrerer seg om gutter, menn og fedre.

Ledelsen i MannsForum reagerer på måten norske myndigheter oppfører seg på, både overfor organisasjonen og alle landets små og store gutter generelt:

– Jeg skjønner ikke at myndighetene tør! Jo lenger myndighetene fortsetter å kjønnsdiskriminere gutter, menn og fedre, jo mer vil menns frustrasjoner øke, og jo kraftigere vil menns reaksjoner bli den dagen mediene gjør jobben sin og avslører likestillingsbedraget. Og det vil få konsekvenser, kommenterer Guttorm Grundt, nestleder i MannsForum.

Heller ikke statsministeren tar seg tid

Erna Solberg er nyeste medlem i køen av maktfolk som har det for travelt til å snakke med MannsForums representanter. Den 19. november henvendte MannsForums leder og nestleder seg til statsministeren. På vegne av organisasjonen og dens medlemmer ba leder Arne Børke og nestleder Guttorm Grundt om et møte.

Tidligere har verken Bufdir, forsknings- og høyere utdanningsminster Henrik Aasheim eller Likestillingsombudet hatt tid til et møte i 2020. Ei heller Likestillingsdirektoratet eller kultur- og likestillingsministeren Abid Raja har hatt tid til organisasjonen i år. Stort sett har det bare vært avslag på grått papir for MannsForums mange henvendelser til landets styresmakter. Dermed håpet organisasjonen at et brev til landets øverste leder, Erna Solberg, ville få regjeringen til å våkne.

Møtes med nytt avslag

Men den gang ei – fortsatt er det ingen av landets styresmakter som har nok tid til å møte MannsForum. Den 1. desember 2020 fikk MannsForum tommelen ned fra Statsministerens kontor.

“Vedlagt oversender vi kopi av henvendelse til statsminister Erna Solberg datert 19. november til Kulturdepartementet som rette fagdepartement. Vi ber Kulturdepartementet håndtere henvendelsen”, heter det i responsen fra Statsministerens kontor på brevet de fikk tilsendt fra MannsForum i forrige måned. MannsForum kan dermed se langt etter noe møte med statsministeren.

MannsForum som kasteball

Det er ikke til å stikke under en stol at organisasjonen nå venter spent på svar fra Kulturdepartementet. Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja fikk nemlig invitasjon til å åpne Mannsdagskonferansen i år og ble samtidig bedt om et møte i juli måned i år. Han hadde da ikke tid til noen av delene. Nå er det store spørsmålet om noen i Kulturdepartementet, hvor kultur- og likestillingsministeren styrer, vil ha tid å besvare brevet de har fått videresendt fra statsminister Erna Solberg.

Oppdatering 4. desember:

Den 3. desember fikk MannsForum svar fra Kulturdepartementet på organisasjonens brev til statsministeren. Her svares det med to enkle linjer på MannsForum sitt fem sider lange brev.

“Regjeringens likestillingspolitikk dekker mange diskrimineringsgrunnlag, herunder også kjønn. I så henseende vil vi understreke at regjeringen også er opptatt av menns likestillingsutfordringer”, lyder svaret fra departementet.

Vi minner alle våre medlemmer og lesere om at 2021 er et valgår – Stortingsvalg. Det er lov å håpe at det da kommer på plass en regjering som er mer opptatt av gutter, menn og fedres utfordringer enn den sittende regjeringen tilsynelatende er.

Bruk stemmeseddelen aktivt neste år!

Her kan du lese brevet som MannsForum sendte statsminister Erna Solberg 19. november 2020.

Her kan du lese departementets fulle svar på brevet.