HjemArtiklerGutter - fedre - menn og selvmord

Gutter – fedre – menn og selvmord

Svimlende tall; selvmord tar livet av flere menn enn kreft, overdoser og trafikkulykker. Hvis man tenker på de milliarder av kroner samfunnet bruker på trafikksikring, hvorfor arbeider vi ikke mer for å forebygge selvmord?

I 2014 var det 548 registrerte dødsfall i Norge – 401 menn og 147 kvinner, sannsynligvis er tallet større med selvmord kamuflert i statistikken som ulykker og naturlige dødsfall.

Selvmordsratene i Sverige, Danmark, Finland og Norge er relativt like. Den er gjennomgående høyere i de østeuropeiske landene, mens vest og sør i Europa har lavere rate. Selvmordsratene er ikke konstante, og om samfunnsmessige forhold spiller inn på statistikken, betyr det at samfunnet også kan forbedre den! For hva senker faren for selvmord? Et løft for å redusere antall selvmord vil også kunne løfte livskvaliteten for et stort antall mennesker som beveger seg i faresonen, men velger å leve videre.

Erlend Mork forteller at forskningen ikke har noe endelig svar på hvorfor menn er overrepresentert i selvmord over hele verden. Men en av hypotesene er at menn er dårlig til å oppsøke hjelp når de kanskje trenger det som mest.

https://www.side3.no/selvmord-n-tragisk-ting-tar-livet-av-flere-menn-enn-kreft-overdoser-og-trafikkulykker-4359728

«Menn er ikke så flinke til å søke hjelp» – er en uegnet genralisering og en pasifiserende myte, at den inneholder en kjerne av sannhet trengs ikke bestrides, men påstanden er formålsløs. Sannsynligvis er vi ikke gode nok til å tenke kjønnsforskjeller, aldersgrupper og livsfaser for å effektivt kunne motarbeide høye selvmordstall.

Menn og kvinner er ikke like; og tar ikke selvmord i de samme fasene i livet, eller av de samme grunnene, eller i de samme aldersgruppene (om man spesifikt leter etter forskjeller).

I aldersgruppen 15 til 24 år skjer det statisk oftere selvmord og selvmord er den hyppigste dødsårsaken – er vi flinke nok til å skreddersy et tilbud til den etablerende livsfasen i overgang fra barn til voksen? Hvor tilgjengelig og målrettet er hjelpen?

Eldre menn over pensjonsalder har høye selvmordstall – her kan vi arbeide mer målrettet mot smertelindring og ensomhet, to faktorer som betyr mye for livskvaliteten.

Samlivsbrudd – Menn begår oftere selvmord enn kvinner i samlivsbrudd. Kjønnsroller må bære mye av skylden; kvinner har kanskje en bedre kultur til å ta vare på hverandre. Ofte får menn tildelt rollen som syndebukk (fortjent eller ufortjent) og kvinner ender oftere opp med vennekretsens støtte, en teori er at mange syns det er lettere å syns synd på kvinner enn på menn. Uansett årsak gjøres det lite eller ingen målrettet innsats for å hjelpe denne gruppen menn igjennom en av livets aller vanskeligste faser. Det ser man på statistikken, i den grad det føres statestikk over selvmord i samlivsbrudd. Det trengs mer kjønnet forskning om selvmord og menn.