HjemSamværssabotasjeUtsatt for samværssabotasje og økt barnebidrag? Ta kontakt!

Utsatt for samværssabotasje og økt barnebidrag? Ta kontakt!

Ønsker du å bli med på gruppesøksmålet MannsForum er i gang med å forberede, hører vi gjerne fra deg.

Høsten 2020 tipset MannsForum TV2 om at NAV sin praksis ved beregning av barnebidrag der det utøves samværssabotasje etter MannsForum sin vurdering er stikk i strid med lovens intensjon. 

Her kan du lese mer om hvordan MannsForum har arbeidet for å avsløre NAV:

Medias søkelys er på

Etter dette har det kommet en rekke innslag fra TV2 både på TV og nett som forteller om foreldre som er rammet av NAV sin praksis og konsekvensene av denne praksisen.

MannsForum forsøkte i forkant av dialogen med TV2 å oppnå dialog med barne- og familiedepartementet og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad uten å lykkes. Etter dette har TV2 fått uttalelser fra flere jusseksperter som er enige i MannsForum sine vurderinger om at NAV sin nåværende praksis er feil. Dette har resultert i at en rekke politikere har engasjert seg i temaet, blant annet Silje Hjemdal, som jobber for endringer i dagens regelverk og for en avklaring om dagens praksis er i strid med loven.

Den 10. Februar svarte Ropstad Familie- og Kulturkomiteen med et 15 siders skriv som tar for seg dagens praksis hos NAV. Juseksperter som har uttalt seg til TV2 går så langt som å omtale skrivet fra Ropstad som tøv.

To kriterier må oppfylles

MannsForum finner Ropstad sine svar som så lite tillitsvekkende at organisasjonen nå har bestemt seg for å ta saken til retten ved å opprette et gruppesøksmål mot NAV. Dette kan du lese mer om blant annet her:

https://www.tv2.no/nyheter/13178923/

I den forbindelse ønsker MannsForum kontakt med foreldre som er, eller har blitt utsatt for samværssabotasje og hvor NAV samtidig har gjort vedtak om at det skal betales mer i barnebidrag.

Følgende kriterierer må være tilstede for at du kan være med på gruppesøksmålet:

  • Dokumentert samværsavtale eller rettslig kjennelse som fastsetter samvær
  • Vedtak fra NAV som ser bort i fra fastsatt samvær og heller vedtar høyere bidrag grunnet sabotering av samvær.

Om disse kriteriene er oppfylt anbefaler vi at du tar kontakt med MannsForum på [email protected]. I emnefeltet skriver du “Søksmål”. Deretter oppgir du oppgir navn, adresse og telefonnummer i selve eposten. MannsForum vil så ta kontakt når vi trenger ytterligere informasjon i forbindelse med det planlagte massesøksmålet.

Bli medlem i mannsforum