HjemNettavisFar ble nektet å få farskapet registrert

Far ble nektet å få farskapet registrert

Etter at selve farskapserklæringen ved et uhell ikke ble innregistrert av jordmor, har Kjetil Matres baby vært farløs – iallfall på papiret. Nå oppfordres alle blivende ugifte fedre til å være oppmerksomme på forholdene rundt farskapserklæring.

Av Torill Frislid Gustafson

[email protected]

– Problemene startet etter fødselen da vi skulle registere navnet på barnet på skatteetatens nettsider. Jeg fikk ikke gjøre det fordi jeg ikke sto oppført som far hos skatteetaten, forteller Matre (avbildet) til MannsForum. Det ble en sjokkartet opplevelse fordi han allerede hadde utført farskapserklæring.

Klart på forhånd

Matre hadde tidligere fulgt samboeren på flere svangerskapskontroller. På en av kontrollene ble en farskapserklæring foretatt, slik at alt skulle være i orden før selve fødselen. Det er i samsvar med hva offentlige myndigheter anbefaler ugifte foreldre. Dermed ble det ikke fylt ut noen farskapserklæring på sykehuset da babyen så dagens lys for første gang, siden det allerede skulle være tatt hånd om. Men underveis hadde det skjedd en glipp for jordmoren, som ikke hadde fått informasjonen offisielt registrert slik meningen var.

– Vi tok kontakt med samme jordmor og fjorten dager etter fødsel fylte vi ut et nytt skjema hos henne. Med ved innsending ble det nye skjemaet blankt avvist av skatteetaten. De hang seg opp i at det nye skjemaet var datert i etterkant av fødselen og dermed ikke gyldig. Heller ikke da fikk jeg registrert meg som far til barnet, sier Matre.

Skatteetaten ville ikke godta erklæringen nummer to, som var fylt ut etter fødselen. Dette til tross for at aktørene, altså både far, mor og jordmor, var de samme som ved utfylling av første erklæring.

– Det føles litt merkelig at de henger seg så opp i en dato på erklæringen, legger Matre til.

Fortsatt uten far

Matre fikk beskjed om at han måtte møte opp personlig med gyldig ID hos skatteetaten eller på NAV for å få registrert farskapet. Men i ukevis har de offentlige kontorene vært stengt under coronapandemien. Det medfører at Matre og samboerens baby fortsatt er farløs i offentlige registre.

– Heldigvis har samboeren min og jeg et solid og godt forhold. Men jeg tenker med gru på hvordan dette kunne utartet seg om det hadde skjedd ved fødselen til mitt første barn, sier Matre, som har et barn fra et tidligere forhold. Det endte i brudd og utfordringer rundt samvær med barnet.

– Den gang var det en proaktiv jordmor involvert som fikk registrert farskapet i tide. Men hva om det hadde vært den gangen det hadde blitt problemer med en erklæring som forsvant? Jeg har fått kjenne på kroppen hvor vanskelig brudd og barnesamvær kan arte seg selv når man er registrert som far. Nå føles det på et vis som om staten igjen vil nekte meg å være pappa. De demonstrerer på nye måter hvor enkelt de bare kan avvise et farskap, sier Matre.

Han og samboeren har omsider klart å få til en timeavtale på NAV for å få registrert farskapet. Matre er optimistisk og regner med at saken nå løser seg.

– Men jeg håper at blivende ugifte fedre blir oppmerksomme på hvordan systemet er og hvor problematisk det kan bli om det skjer feil. Slik det er pr. i dag, er samboeren min alenemor i offentlige registre og kan teoretisk sett søke alle slags stønader i den sammenheng. Selv har jeg vært innom tanken på hva som kan komme til å skje med pappapermisjonen min hvis dette skulle dra ut i tid. Men heldigvis er det et godt stykke tid igjen før vi er der enda, sier Matre.

Les mer om erklæring av farskap hos helsenorge.no:

https://helsenorge.no/etter-fodsel/fodselsmelding-og-farskapserklaring

eller hos skatteetaten:

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/fodsel-og-navnevalg/farskap

Fotografiet i denne saken viser Kjetil Matre og babyen. Far og barn er fotografert av Josefine Lunde Photography.