NøkkelordMenn og helse

Nøkkelord:Menn og helse

Vil du delta i spørreundersøkelse om samlivsbrudd og psykisk helse?

Det trengs mer kunnskap om samlivsbrudd, og forholdet mellom psykisk helse og samarbeidssituasjonen om felles barn. Besvar undersøkelsen her (ca 8 minutter). Undersøkelsen er...

Prostatakreftforeningen: Vil ha handling

- Vil flere overleve dersom det blir innført screening av prostata, på lik linje med for eksempel mammografi? Møteleder Trude Teige stilte spørsmålet onsdag denne...

En mann med store baller

Ikke alle menn er like komfortable med å være på utstilling. Det er heller ikke Roald Andersen d.y., men likevel har han hengt opp...

Ut mot Høyre-tiltak mot kreft: Mener prostata-screening av menn gjør mer...

Professor Eivind Meland er ikke begeistret for Høyres vedtak om å innføre screening av prostata for å oppdage kreftformen tidlig. Han får støtte fra...

-En kvalitativ studie av minoritetsmenn utsatt for vold i nære relasjoner

Vold er ikke et kjønnet begrep, vold handler om et handlingsrom for å utøve det.

Stemoderlig behandling av mannlig kreft kan gå mot slutten

Nå får den mest drepende kreftformen av dem alle endelig politisk oppmerksomhet. Høyres landsmøte vil ha screening av prostata for menn - på lik...

Ble han «slukt» av sin mor?

Bokomtale av Peter Øvig Knudsen bok: Min mor var besatt. Da jeg møtte depresjonens demon (oversatt av John Erik Frydenlund) Skrevet av Liv Roksand Det var...

Hvordan fanger vi opp suicidale menn?

"Men hvor enkelt er det å søke slik hjelp for enkelte menn, som kanskje har oppfattelsen av idealmannen som en som fikser alt selv, og som kanskje heller viser sine følelser gjennom atferd som oppfattes som «maskulin» (aggresjon, tilbaketrekning etc.), enn gjennom samtale og synlig tristhet?", spør Klæth Lyngsmo

Menn og prostatahelse

Norge har verdens 3. høyeste dødelighet av prostatakreft

Menn på krisesenter: – Vil ikke anbefale det

Han fikk beskjed av politiet om å ta inn på krisesenter etter drapstrusler. Men som mann følte han seg mistrodd der. Til slutt valgte...

Menn på krisesenter: – Ikke rart at noen kan føle seg...

Bufdir er fagdirektorat for landets krisesentertilbud. De står ikke for selve innholdsleveransen. Det har kommunene selv ansvar for. Tove Bruusgaard (avbildet over) er avdelingsdirektør...

Er 60 prosent likestilling fremgang?

Universitetene og høyskolene prøver å få nok menn inn i helt essensielle yrker. Kvoter er brukt men i svært sparsommelig grad

Menns likestillings-utfordringer i Norge

Psykiater Dag Furuholmen vurderer situasjonen for gutter og menn i Norge i dag.

Likestilling

Podcast med Mannegruppa Ottar og MannsForums Psykiater – Dag Furuholmen Dag Furuholmen ble utdannet lege i 1975 og er spesialist i Psykiatri. Noe han har...

Et konstruktivt felleskap

Et samlivsbrudd er for mange et av livets aller vanskeligste perioder med tøffe år før man kommer seg igjennom.

Maskulinitet som positiv ressurs

Mediamytene om menn har vært mange og negative; vi leser om patriarkiet, gutteklubben grei, negativ maskulinitet, toxic-maskulinitet eller aggressiv seksualitet. Menn som voldelige og sexistiske. Maskuline uttrykksformer er både gammeldags og i krise. Mannsrollen beskrives som mistilpasset i det moderne samfunn, utslagene finner vi i former som vold, rus og relasjonsproblematikk.

Kamerathjelpen

Kamerathjelpen er en gratis tjeneste og foregår på telefon eller gruppemøter. Kamerathjelpen er et likemannsarbeid bygget opp med knutepunkter i Tromsø, Vesterålen, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo.

Mannsdagen 2019

Mannsdagen 2019 Kulturhuset i Oslo Tirsdag 19. November KL 0930 – 1630/1830

NØKKELORD