HjemArrangementerDigitalt årsmøte og valg

Digitalt årsmøte og valg

Coronarestriksjonene har gitt oss et år med stabilt ustabile hverdager og mange usikkerheter. MannsForums neste årsmøte blir derfor digitalt. Det er iallfall helt sikkert.

Tidligere denne uken fikk medlemmene tilsendt en e-post med invitasjon til årsmøtet. Torsdag 25. mars klokken 19.30 går det webbaserte møtet av stabelen.

– Utfordringen for oss blir å få gjennomført møtet på en skikkelig måte via nettet, kommenterer MannsForums leder Arne Børke.

Frist 4. mars

“Saker som ønskes tatt opp på det ordinære årsmøtet må være skriftlig meddelt til styret senest tre uker før årsmøtet. Dato senest 4. mars 2021”, skrives det i e-posten.

Medlemmer som sitter på gode forslag og saker, bør altså kjenne sin besøkelsestid. Her bør man snarest formulere skriftlige innspill. Disse sendes styret innen førstkommende torsdag.

– Hva slags saker er det man kan sende inn forslag om?

– Det er vel stort sett det meste, så lenge det er relevant for oss som organisasjon, konkluderer Børke.

Men organisasjonens store takhøyde og åpenhet for forslag, kommer samtidig med en aldri så liten “advarsel”:

– Styrets arbeidskapasitet er begrenset. Om noen kommer med arbeidskrevende forslag, må de også være forberedt på å bidra selv, legger Børke til.

Webinar og valg

Under møtet skal alle sedvanlige poster, som dagsorden, årsberetning og revidert regnskap, gjennomgås. Handlingsplanen skal vedtas og eventuelt innkomne forslag behandles.

Av de mer spennende tingene MannsForum byr på denne dagen, er webinar i forkant av årsmøtet. Dette skulle egentlig vært avholdt i forbindelse med Mannsdagen 19. november i fjor. Dessverre ble det avlyst på grunn av covid-restriksjoner som kom like før. Webinar sendes fra klokka 16.00 samme dag som årsmøtet. Altså torsdag 25. mars.

Det skal også gjennomføres valg til organisasjonens styre. Fjorårets årsmøte ble ikke avholdt som planlagt, da Norge stengte ned få dager i forkant i mars 2020. Hvilke plasser som skal til valg og hvem som stiller til valg, er fortsatt uklart.

– Dette skal opp til diskusjon på neste styremøte, forklarer Børke.

Hvis noen ønsker å melde seg som interesserte i styrejobb og styreplass, bør også dette fremmes skriftlig til styret innen torsdag 4. mars.

– Med bakgrunn i digitalt årsmøte på nett må det bli slik i år, selv om det ikke nødvendigvis har vært slik tidligere, avsluttet Børke.