HjemNettavisMannsforum ber likestillingsdirektoratet engasjere seg

Mannsforum ber likestillingsdirektoratet engasjere seg

MANNSFORUM BER I BREV LIKESTILLINGSDIREKTORATET ENGASJERE SEG I KJØNNSDISKRIMINERING MOT MENN OG FEDRE

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR) er også statens Likestillingsdirektorat, og har opprettet en egen avdeling for å kunne fungere som Likestillingsdepartementets likestillings- og diskriminerings-sekretariat. Kjønnsubalansen er som den pleier å være i de ulike deler av likestillingsapparatet: stor, med ca. 90 % kvinner, og 10% menn! Prioriteringene er deretter.

For å kunne tilføre Direktoratet nødvendig kunnskap om omfanget av offentlig kjønnsdiskriminering av menn og fedre i dag, samt deres behov for rettferdig behandling i ulike lover, forskrifter og forvaltninger på likestillings- og familieområdet, har MannsForum skrevet et brev der vi ber Direktoratet se nærmere på særlig følgende diskrimineringsområder:

  • Likestillingsloven diskriminerer menn
  • Barneloven diskriminerer fedre
  • Oppvekstsektoren er bedre tilpasset jenter enn gutter
  • Kjønnsubalanse/kvinnedominans i kjønnssensitive yrker
  • Statlige virksomheter diskriminerer menn
  • Universiteter og høyskoler diskriminerer menn
  • Statlig helsepolitikk forskjellsbehandler kjønnene
  • Domstolene praktiserer ulikhet for loven
  • Kjønnsforskningen er sterkt kvinnedominert.

Vi venter spent på svar fra Direktoratet, men har forståelse for at brevet kan ta tid å fordøye, og ikke minst besvare. MannsForum håper likevel at Direktoratet som et første skritt i saken vil svare positivt på vår anmodning om et møte!

Les brevet her