NøkkelordKvinnedominans

Nøkkelord:Kvinnedominans

Fra patriarkat til matriarkat

FRA PATRIARKAT TIL MATRIARKAT? Innledning på møte på Røyken filosofiske kafé 7.10.2010/Guttorm Grundt DEFINISJONER/KARAKTERISTIKA: Patriark; (Norsk Akademi Ordbok+): Stamfar, kirkelig overhode, (Eldre) Mann med faderlig utseende og vesen...

Mannsforum ber likestillingsdirektoratet engasjere seg

I kjønnsdiskriminering mot menn og fedre

Ber ministeren om særbehandling av menn

MannsForum ber forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim om positiv særbehandling av menn for å bedre kjønnsbalansen på kjønnssensitive utdanninger. [email protected] Kvinner utgjør i dag det store...

Kjønnspoeng gir ikke økning av menn

Stadig færre menn er å finne på profesjonsstudiet i psykologi ved tre av landets universiteter til tross for kjønnspoeng.

MGTOW – Menn som har gitt opp kvinner

Menn gir - kvinner tar. For Men Going Their Own Way vil menn alltid være taperne i forholdet. I protest unngår de forhold med kvinner og går mig-tow

Er 60 prosent likestilling fremgang?

Universitetene og høyskolene prøver å få nok menn inn i helt essensielle yrker. Kvoter er brukt men i svært sparsommelig grad

Mannsforums brev til kunnskapsminister Guri Melby

Mannsforum ber om effektive tiltak for å redusere den kritiske kjønnsubalansen i skolen og øke andelen mannlige lærere

Alvorlig kjønnsubalanse i høyere utdanning

Også menn må positivt særbehandles for å bedre kjønnsbalansen

Kjønnsforskningens likestillingsproblem

Norsk kjønnsforskning har et seriøst likestillingsproblem.

Filosofiske kjønnsforviklinger

Hvorfor er det overhodet et problem at hvert av de to kjønn ikke er representert likt innenfor alle områder?

INNSPILL TIL PARTIPROGRAMMET FOR STORTINGSVALGET 2021

Kvinnefokuset i likestillingspolitikken har som utilsiktet effekt økt utfordringene for gutter, menn og fedre

Menns likestillings-utfordringer i Norge

Psykiater Dag Furuholmen vurderer situasjonen for gutter og menn i Norge i dag.

Hvorfor blir feminister så forbanna over fakta?

Verden er ikke designet for menn! - Jeg er hvit, pusher 50, er gammal, sur og forbanna. Da stemples man som en anti-feministisk gubbe. Men jeg er kvinne, det ødelegger liksom alt.

Morgenbladet – Tegnet for krise er satt sammen av tegnet for...

Det kinesiske tegnet på krise sies å være sammensatt av tegnene for fare og mulighet. Jeg håper Morgenbladet benytter seg av nye muligheter.

Likestilt foreldreskap

Tradisjonelle samlivsformer er ikke like sterke i dag som tidligere, flere og flere barn vokser opp i hjem hvor mor og far har valgt å flytte fra hverandre. Far arbeider og mor passer barn er stort sett historie. Lovverk og familievern kan ikke henge igjen i et samfunn som ikke lenger eksisterer.

NØKKELORD