NøkkelordFedres rettigheter

Nøkkelord:Fedres rettigheter

Trenger menn et eget talerør?

Skal vi oppnå et likeverdig samfunn, trenger vi like rettigheter, ikke en ny kjønnskamp

FN Rapport 2021

I samråd med nordiske børn og fædre organisationer er der afleveret rapport til FN om lige muligheder i Norden. FN er anbefalet en ny...

Likestillingsombudets provoserende svar tvinger MannsForum til å ta av hanskene

[email protected] Mannsforum sendte i begynnelsen av juli brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Der påpekte vi direkte feil i ombudets uttalelse til Dagens Næringsliv om at...

Mannsforum ber likestillingsdirektoratet engasjere seg

I kjønnsdiskriminering mot menn og fedre

Et tilbakeblikk på boken Samværssabotasje

At mennesker kan være grusomme er vel en kjensgjerning. Men når foreldre belønnes for å være ondskapsfulle mot hverandre, er det ikke overraskende at ting kan bli stygt

Far holdt intetanende av barnevernet

Utelatelsen av far fikk dramatiske konsekvenser.

Hva skal til for at barnefagmiljøet senker skuldrene?

Hvorfor må det norske fagmiljøet stadig tilpasse sin argumentasjon? Dokumentasjonen på at de ikke har rett - blir stadig mer overveldende

Min kamp mot ett ekstremt mannefiendtlig system

Som biologisk pappa, har du ingen eller i beste fall, bittesmå rettigheter - som ikke fungerer i praksis

En pappa forteller sin historie

Jeg er evig takknemlig for at vår eldste sønn fikk oppleve dette, for det motsatte er ikke vakkert.

Et konstruktivt felleskap

Et samlivsbrudd er for mange et av livets aller vanskeligste perioder med tøffe år før man kommer seg igjennom.

NØKKELORD