NøkkelordDiskriminering av menn

Nøkkelord:Diskriminering av menn

Trenger menn et eget talerør?

Skal vi oppnå et likeverdig samfunn, trenger vi like rettigheter, ikke en ny kjønnskamp

Oppgjøret med antifeministisk tankegods

Forvekslingen av antifeminisme og menns rettigheter fører til at de som taler menns sak mistenkeliggjøres

En flerkulturell skilsmisse

Å bli krevd dobbelt økonomisk oppgjør for samme skilsmisse, er et problem for mange menn med minoritetsbakgrunn

FN Rapport 2021

I samråd med nordiske børn og fædre organisationer er der afleveret rapport til FN om lige muligheder i Norden. FN er anbefalet en ny...

Avgjørelse fra Diskrimineringsnemda i truse-saken: Diskriminerer nemda selv?

Flere mener Diskrimineringsnemda sender svært dårlige signaler med sin avgjørelse. Det kan virke som nemda preges av gamle stereotypiske forestillinger om at menn ikke...

Samværssabotasje: – Vi ser et skifte i fokus og stemning

MannsForum knyttet forhåpninger til utredning om ny barnelov, men ble skuffet. Nå øynes det likevel håp. Flere partier ser ut til å se problematikken...

Sjefen dro ned trusa på mannlig ansatt: Ikke seksuell trakassering,...

Kaller blottingen av bakende og underliv uakseptabelt, men vil ikke gi mannen som klaget rett i at han har vært utsatt for seksuell trakassering. "Selv...

Dagens likestillingspolitikk bygges på manipulert forskning

Dagens likestillingsdebatt bygges på manipulert forskning - dette viser Hans Bonde i sin nye debattbok Boken "Vi vil have vores fair andel! På vej mod...

Dansk høyesterettsdom: – Et paradigmeskifte – Mor dømt

En mor som har begått samværssabotasje ble i dansk høyesterett nylig fradømt foreldreansvaret, mens faren på sin side vant fullt foreldreansvar. Det har bragt...

Mannsforum ber likestillingsdirektoratet engasjere seg

I kjønnsdiskriminering mot menn og fedre

Kjønnspoeng gir ikke økning av menn

Stadig færre menn er å finne på profesjonsstudiet i psykologi ved tre av landets universiteter til tross for kjønnspoeng.

Likestillingsombudet sover på vakt

Likestillingsombudet påstår i et intervju i DN at hun ikke har fått saker fra menn som mener seg diskriminert. MannsForum har i brev, møter og e-poster over mange år informert ombudet om omfattende diskriminering av menn

Enda et skritt på veien til avskaffelse av far: Mannen reduseres...

1. januar 2009 ble «medmor» innført som nytt begrep i lovverket. Mange bruker også begrepet «medfar», men juridisk sett eksisterer ikke begrepet

Vi gråter ikke over spilte menn

Kan våre ulike biologiske- og kjønnsspesifikke ståsteder gjør det vanskelig å se hverandres problemstillinger?

Min kamp mot ett ekstremt mannefiendtlig system

Som biologisk pappa, har du ingen eller i beste fall, bittesmå rettigheter - som ikke fungerer i praksis

Menn vil ikke høre at de er sårbare

Karen Straughan mener det er på tide å gi gutta sympati, selv om de ikke vil ha det

MannsForums verdigrunnlag

MannsForum arbeider for likestilling for gutter, fedre og menn. Med mål om at menns utfordringer skal bli tatt på alvor i en likestillingssammenheng

NØKKELORD