HjemMeningerEn sørgelig påminnelse - også for menn?

En sørgelig påminnelse – også for menn?

“Personlige innlegg”

I innlegget «En sørgelig påminnelse om hvor skoen trykker» i RHA 7. januar klager de to lederne i Høyre Kvinneforum nasjonalt og regionalt, Guro Angell Gimse og Monica Vee Bratlie, seg over hvor kort vi er kommet i Likestillingen i Norge, til tross for at Norge er kåret som nest best i verden for tredje år på rad. Det betyr lite at vi styres av kvinnelig statsminister, stortingspresident, høyesterettsjustitiarius, utenriksminister, ordfører og varaordfører m.fl. Problemet er ifølge Kvinneforumene det kjønnsdelte arbeidsmarkedet med færre kvinnelige enn mannlige gründere, flere deltidsarbeidende kvinner enn menn, og at menn tjener mer enn kvinner. At Likelønnskommisjonen i sin tid fant ut at det i Norge var lik lønn for likt arbeid og lik ansiennitet, utdanning og arbeidstid, spiller visst ingen rolle. Heller ikke at årsaken til at menn tjener mer enn kvinner i gjennomsnitt skyldes at de jobber mer (5 timer i gjennomsnitt mer per uke), får/tar kortere foreldrepermisjon, og velger andre yrker og jobber enn kvinner.

Hvis det hadde fantes et Høyres Mannsforum (-), ville nok fokuset vært ganske annerledes, som f. eks:

  • Likestilllingsloven favoriserer kvinner foran menn: «Loven skal særlig fremme kvinners stilling». Likestillingsforvaltningen og kjønnsforskningen er sterkt kvinnedominert.
  • Barneloven favoriserer mødre foran fedre, og praktiseres som om «Mors beste er barnets beste». Fedre marginaliseres ofte etter samlivsbrudd. Det er kanskje det verste for barna.
  • Offentlig sektor er sterkt kvinnedominert, også på ledernivå. De gjelder særlig i kjønnssensitive oppvekstyrker som i barnehagene 90 % kvinner, skolene 80 % kvinner, barne-familievernet 75 % kvinner og skolehelsesykepleiere 95 % kvinner m.v.
  • Jentene gjør det bedre enn gutter i alle skolefag, og langt flere gutter faller fra i skoleløpet, også i Asker. Sammen med effekten av at kvinnelige studenter gis tilleggspoeng for å komme inn på mannsdominerte studier (og ikke omvendt), er resultatet dobbelt så mange kvinnelige studenter som mannlige. Studenter er fremtidens ledere.

Men så lenge Høyre bare har offisielle Kvinnefora som tar opp kvinnelikestillingssaker, og ingen Mannsfora som kan ta opp likestillingsutfordringer for menn, blir resultatet deretter. For Høyre blir likestilling kvinnesak. Det samme gjelder for øvrig de andre partiene. De fleste har offisielle parti-integrerte kvinnefora, ingen har tilsvarene mannsfora. Dette er faktisk en sørgelig påminnelse om at partiene i realiteten favoriserer kvinner foran menn. Det kalles likestillingspolitikk. Begge kjønn er like, men det ene er likere enn det andre…….

Guttorm Grundt                                                                                                                                                       Grønne menn

Røyken