HjemNettavisLikestillings og diskriminerings- ombudet uttaler seg om bidragsregelverket

Likestillings og diskriminerings- ombudet uttaler seg om bidragsregelverket

MannsForum har vært i kontakt med Likestillings og diskrimineringsombudet vedr indirekte diskriminering i bidragsregelverket, men fikk et svar vi har vanskelig for å se at vi kan bruke til noe. 
I slutten av 2022 henvendte MannsForum seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fordi vi oppdaget at LDO tidligere har hatt involvert seg i regler vedrørende barnebidrag som LDO tilbake i 2002 opplevde som strukturelt diskriminerende, noe som de dengang kommenterte overfor NAV.

MannsForum gjorde i brev til LDO oppmerksom på hvor ulikt NAV behandler gjelden til den annen forelder avhengig av om det er bidragspliktig eller bidragsmottaker som har gjeld. MannsForum mener at dette er strukturell diskriminering da den langt overveiende del som mottar bidrag og som har fordel av å ha NAVs støtte i slike saker er kvinner.

MannsForum var ganske skuffet over svaret vi fikk fra LDO. Det kan se ut som om LDO kan være enig med oss i at det kan være noe i dette, men at LDO toer sine hender og ikke vil gjøre noe.

I stedet henviser de MannsForum til å reise sak for domstolen, noe MannsForum ikke har de beste erfaringer med, og heller ikke har økonomi til for øyeblikket.

Les selv vårt brev til LDO, og svaret vi mottok.