HjemMeningerMannsforums debatt

Mannsforums debatt

– Ønsker du å få en sak publisert hos oss? –

 

Mail oss på: [email protected]
(men les kriteriene våre først)

 

Vi tar også i mot tips, men har liten kapasitet til å følge opp saker journalistisk.

Mannsforum ønsker flere stemmer og en bredere samfunnsdebatt enn hva man finner i de etablerte medienes smale meningskorridor. Alle vinklinger og historier rundt likestilling for begge kjønn er aktuelt; nyheter, personlige opplevelser, opplevd urett og grove skjevheter, til refleksjoner rundt fedre, gutter, oppvekst, menn, barneloven og mye annet, er aktuelt.

Artikler og diskusjon av generell karakter må normalt publiseres under egent navn, men vi aksepterer unntaksvis anonyme skribenter om vi slik kan publisere stemmer som ellers sjeldent blir hørt. Vi trenger et portrettbilde om du ønsker å benytte det, og vi ber alle om å oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer når de kontakter oss. Din personlige informasjon deles aldri med utenforstående.

Saken hvor PFU felte Dagbladet i 2019 setter presidens (1); og Mannsforum har fra nå av dessverre sett seg nødt til å anonymisere alle artikler av personlig og selvopplevde karakter, dette for å ikke utilsiktet identifisere personer som omtales.

– Artikler vurderes basert på skjønn –

Men vi har noen forenklede retningslinjer:

For å få et innlegg publisert hos oss må innholdet ha en form for allmenn interesse, det kan ikke dele personlig informasjon om sårbare individer, og vi identifisere aldri barn. Rasistisk, diskriminerende, trakasserende og hatefullt innhold vil ikke bli publisert. Personkritikk av identifiserbare enkeltmennesker ukjent for den offentlige debatt, vil i sjelden grad bli vurdert som publisebart.

For å få publisert et innlegg anonymt er våre retningslinjer ytteligre skjerpet. Blant annet kan man i enda mindre grad publisere personkritikk, heller ikke av offentlige kjente personer. Det er en menneskerett også for en anklaget å kunne forsvare seg; da må man vite hva man konkret er beskyldt for, og hvem som har kommet med beskyldinger.

Kronikker og innlegg har varierende lengde, men de vanligste er:

kort innlegg – rundt 1500 tegn.
Normal kronikk – rundt 3000 tegn.
Lang kronikk – rundt 6000 tegn.

Husk å inkludere mellomrom.

 

 – Avslag begrunnes normalt ikke pga. stort arbeidsmengde –

 

Mannsforums nettavis følger Redaktør-plakaten,- og Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk, om du mener deg uriktig omtalt ta gjerne kontakt med redaksjonen.

 

(1) – PFU valgte å felle Dagbladets anonymiserte og sladdete avisartikkel, hvor bare personer som allerede kjenner den aktuelle tenåringen kunne få dypere saksinnsikt. Mannsforum arbeider daglig med saker i grenseland mellom personvern på den ene siden, og enkeltmenneskers rett til å fortelle sin personlig opplevde historie på den andre. Hver sak er ofte etisk vanskelig, og som konsekvens av PFU avgjørelse, ser vi oss desverre nødt til å anonymisere personlige historier i spesielt stor grad, også mot skribenters utrykte ønske.