HjemNettavisSjefen dro ned trusa på mannlig ansatt: Ikke seksuell trakassering, mener...

Sjefen dro ned trusa på mannlig ansatt:
Ikke seksuell trakassering, mener Diskrimineringsnemda

Kaller blottingen av bakende og underliv uakseptabelt, men vil ikke gi mannen som klaget rett i at han har vært utsatt for seksuell trakassering.

“Selv om handlingen fra Bs side er klart uakseptabel, har nemnda etter en helhetlig vurdering kommet til at den ikke er over terskelen for hva som etter loven er å anse som seksuell trakassering”, heter det i kjennelsen som nemda nylig publiserte på sine nettsider.

Stor oppmerksomhet om saken

Kjennelsen er Diskrimineringsnemdas aller første realitetsavgjørelse. 1. januar 2020 fikk nemda myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering. Siden er den blitt omtalt i media som en “lavterskel-domstol for metoo-saker”.

Nå spør enkelte seg om det bare er en nemd for kvinner. Og om Diskrimineringsnemda selv eventuelt diskriminerer.

Mannen som opplevde å få boksershortsen sin dratt ned av sin overordnede i garderoben, følte episoden så ubehagelig at han ble sykemeldt etterpå. I tillegg klaget han både sjefen og arbeidsplassen inn for behandling i Diskrimineringsnemda. Klagen kom inn 03. mars i fjor, mens saken ble avsluttet 21. desember.

I forbindelse med avslutningen av saken, kom nemda frem til følgende: “B har ikke utsatt A for seksuell trakassering”. Det var Klassekampen som først omtalte saken (bak betalingsmur).

Verken omtaler av saken eller reaksjoner har uteblitt etter at saken ble kjent i dag. I tillegg til Klassekampen, har også blant andre også TV2 og Frifagbevegelse omtalt saken.

Ressurssenter for menn reagerer sterkt

Blant dem som reagerer, er “Reform – Ressurssenter for menn”. De legger ikke fingrene imellom når de omtaler saken på sin Facebook-side.

“SKAMMELIG KJENNELSE I DISKRIMINERINGSNEMDA: Klassekampen offentliggjør i dag den aller første saken om seksuell trakassering som Diskrimineringsnemda har ført fram til avsluttet kjennelse. Saken dreier seg om en mann som er blitt utsatt for en seksuelt krenkende oppførsel av en overordnet. Nemda har valgt å frikjenne både innklaget, og bedriften han er sjef i”, skriver “Reform” og legger videre ut:

“Det (å frikjenne, red. anm.) gjør nemdsmedlemmene ved å bagatellisere og unnskylde oppførselen, på tross av at de selv beskriver virkningen av den slik: “Nemnda legger etter bevisførselen til grunn at A ble sterkt preget av hendelsen. Han opplyser at han fikk sykefravær på grunn av dette, og det hadde også negative virkninger arbeidsmessig. Det er ikke tvil om at A opplevde hendelsen som krenkende og plagsom.” Likevel konkluderer nemda slik: “Selv om handlingen fra Bs side er klart uakseptabel, har nemnda etter en helhetlig vurdering kommet til at den ikke er over terskelen for hva som etter loven er å anse som seksuell trakassering.”

“Reform – Ressurssenter for menn” mener det er hevet over enhver tvil at Diskrimingeringsnemda har misforstått lovverket.

“Reform ser dette som en klart misforstått tolkning av loven. Vi stiller oss også sterkt tvilende til om dette vil blitt resultatet, dersom det var en kvinnelig ansatt som hadde fått trusen trukket ned av en sjef i garderoben. Fortsatt er det en utbredt oppfatning at menn “må tåle” atskillig mer av vold og overgrep i Norge. Men vi hadde virkelig ikke trodd at Diskriminmeringsnemda skulle vise seg å være eksponent for det samme synet. Kjennelsen framstår som en skam, og bør ikke bli stående.”

Dag Furuholmen har tidligere beskrevet menns likestillingsproblemer i Norge i dag.

MannsForum vil komme tilbake med mer i denne saken etter hvert.

Se “Reform – Ressurssenter for menn” sin kommentar i sin helhet her (krever innlogging).

Les hele avgjørelsen og uttalelsen fra Diskrimineringsnemda her.

Les oppfølgingssaken med fagfolks vurderinger: “Avgjørelsen fra Diskrinineringsnemda i truse-saken: Diskriminerer nemda selv?”