HjemNettavisForsknings- og høyere utdanningsminister Asheim har ikke tid til MannsForum

Forsknings- og høyere utdanningsminister Asheim har ikke tid til MannsForum

I juni sendte MannsForum et brev til Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (avbildet under) om et møte vedrørende alvorlig kjønnsubalanse og manglende likestilling på kjønnssensitive studier.

Mandag 28. september kom følgende tilbakemelding pr. e-post til MannsForum fra Anett Holmen i Kunnskapsdepartementet (KD):

Vi viser til anmodning om et møte med statsråd Henrik Asheim. På grunn av en svært hektisk kalender har statsråden ikke anledning til å prioritere et møte med dere. Men han takker for henvendelsen og de tilsendte innspillene, og sier at politisk ledelse vil ta disse med seg videre.

Brevet MannsForum sendte til Henrik Asheim kan i sin helhet leses her:

Brev til Kunnskapsdepartementet om alvorlig kjønnsubalanse i høyere utdanning