HjemNettavisSamværssabotasje og barnebidrag: - På tide å gjøre noe med problemet

Samværssabotasje og barnebidrag:
– På tide å gjøre noe med problemet

Landets største parti har bestemt seg. Høyre går for en stor endring i den nye barneloven. Delt bosted for barna som standarden etter et samlivsbrudd blir ny norm om regjeringspartiet får det som de vil.

– Det var på tide å gjøre noe med et problem som er skambelagt og som mange strever med. Dessverre opplever altfor mange samværshindring fra en av foreldrene ved samlivsbrudd. Dette gjør at barna blir skadelidende og foreldre og besteforeldre rammes urettmessig, sier Kristin Ørmen Johnsen (H), komitèleder i Familie- og kulturkomitèen på Stortinget til MannsForum.

Kristin Ørmen Johnsen, Høyre (Foto: Stortinget)

Går lengre enn Barnelovutvalget

Norsk rett har til nå forholdt seg til en barnelov som kun tillater delt bosted for barna idømt ved “særlige grunner”. Barnelovutvalget foreslo i sin NOU 2020:14 kun å fjerne “særlige grunner” fra loven og slik gjøre det mulig for retten å idømme delt bosted oftere.

Dermed går Høyre nå lengre enn barnelovutvalget. Den siste tiden har medlemmer fra barnelovutvalget forsvart sitt forslag (bak betalingsmur) med at noe annet ville hindret foreldres avtalefrihet. Barnelovutvalget fikk så hatten passer i Christian Jessens motinnlegg i “Ingen er imot full avtalefrihet” (åpent innlegg).

– Foreldre kan selvsagt finne ordninger innen rammen av delt bosted. Det er ved uenighet om samvær loven vil tre inn. Dagens lovverk er tydelig på samværsrett, men likevel forekommer samværshindring. Utgangspunktet for delt bosted er at det ikke foreligger dom eller innsigelser fra barnevern eller andre etater som tilsier at det er skadelig for barn å opprettholde kontakt med en eller begge foreldre, forklarer Ørmen Johnsen.

Hun ser lyst på Høyres muligheter til å få igjennom forslaget om delt bosted som ny norm. Dette til tross for at Barnelovutvalget har foreslått noe annet.

– Jeg tror det og er optimistisk, både Frp og Ap har sagt de støtter dette. Det må likevel jobbes for å få dette igjennom i ny lov, sier lederen av Familie- og kulturkomitèen.

Mange foreldre har brukt enorme summer på å forsøke å få samvær med eget barn via norsk rett. Ofte uten å lykkes. I mange saker er det ikke gode grunner for dette. Den andre forelderen vil bare ikke samarbeide.

– Kan vi håpe på å gå en tid i møte der retten til egen familie, både for foreldre og barn, står sterkere?

– Jeg tror at en slik lov vil virke preventivt, blir man ikke enig vil loven tre inn. Dette vil spare rettssystemet for tidsbruk og ressursbruk. Rettsaker er kostbart for alle involverte. Det er også store personlige kostnader og belastninger forbundet med samværssabotasje, påpeker Ørmen Johnsen.

MannsForum er bidragsyter

Det kan oppleves som at Høyre nå er blitt svært tydelige på at barn trenger begge sine foreldre i oppveksten. Partiet vil også ha slutt på samværssabotasje.

– Vår fraksjon i familie- og kulturkomiteen har jobbet mye med barnevern de siste årene. Vi har hatt møter med mange og lyttet til konstruktive innspill. Ikke minst har Mannsforum vært en god bidragsyter, sier Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre.

Tage Pettersen, Høyre (Foto: Stortinget)

– På Stortinget har vi også hatt flere saker til behandling der dette temaet naturlig har kommet opp. Dette arbeidet og alle de historiene vi har hørt har bidratt til at vi har dykket ned i både forskning og opplevde erfaringer, og at vi nå har landet på et tydelig standpunkt, forklarer Pettersen.

Pettersen og Viken Høyre er de som står bak forslaget om delt bosted som ny norm i den kommende barneloven.

– Første skritt er tatt ved at vi nå i mai fikk Høyres landsmøte med oss på å ta dette inn i vårt nye partiprogram. Da vil dette være vårt utgangspunkt når vi på Stortinget skal starte arbeidet med loven når den kommer fra regjeringen. Så er det mange faktorer som er med på å avgjøre hvor store gjennomslag vi får i arbeidet, men vårt tydelige standpunkt vil være med oss inn i denne prosessen.

Det er blitt mye fokus på samværssabotasje, økonomisk vinning med barn som våpen både i media og på Stortinget det siste drøye halvåret. Dessverre er det likevel et faktum at problematikken har pågått i svært mange år allerede.

– Hvorfor tror du har det tatt så lang tid å få politikerne på banen i denne saken?

– Jeg selv ble valgt inn på Stortinget i 2017, og vår fraksjon var også alle nye i komiteen fra forrige stortingsvalg. Så jeg skal ikke svare på hva politikerne før oss har ment. Men det at vi har kommet inn med «friske øyne» og at flere aktører der ute har blitt mer tydelige i sitt budskap har helt sikkert spilt inn. Så skal vi heller ikke se bort ifra endringene i samfunnet og samfunnsdebatten i saker som dette. Det viktigste for meg er ikke å se tilbake, men å rette blikket fremover, sier Tage Pettersen.

Lyst til å se Tage Pettersens innspill til Høyres landsmøte 15. mai? Ta en titt her: