HjemPolitiske innspill2015 - Likestilt foreldreskap

2015 – Likestilt foreldreskap

FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN FOR Å FREMME LIKESTILT FORELDRESKAP; HØRINGSUTTALELSE FRA MANNSFORUM

Vi viser til brev av 25.06.2015 med invitasjon til å komme med innspill til forslaget. MannsForum vil rose BLD for å ta fatt i dagens urettferdige forskjellsbehandling av mor og far i Barneloven, med sikte på å oppnå likestilt foreldreskap for fedre i forhold til mor, og
felles barn. MannsForum og andre manns-/og farsorganisasjoner har søkt å få saken tatt opp i flere år, uten å ha lykkes, og tiden er nå overmoden for å få vedtatt nødvendige endringer i loven.

Last ned som pdf